1.1 Přihlášení a úvodní obrazovka

Přihlášení do B2B je dostupné na https://b2b.ipex.cz

Do systému se lze přihlásit jménem a heslem obdrženým od obchodníka IPEX.

(jméno a heslo je stejné jako pro přihlášení do B2BISP v6)

Na přihlašovací obrazovce se také možnost přepnout portál do angličtiny.

Když se zobrazí nastavení, vyplňte požadované údaje - jméno a příjmení, email a telefon.

Když nemáte přiřazenou žádnou roli, kontaktujte svého správce.


Po správném přihlášení se zobrazí Dashboard providera.