1.4 Fitrování tabulky

Každou tabulku zobrazenou na portálu lze filtrovat dle jednoho nebo více parametrů (např. dle části názvu města, ulice a čísla), údaje oddělujte mezerou.

Pro hledání zákazníků s mobilním číslem, placeným jako Prepaid a bydlícího v Praze vložte text "mob post pra" nebo jiné kombinace části slov, které hledáte, a to i číselných údajů, které obsahuje mobilní číslo, pevná linka, adresa ulice apod.