2.3.2.1 Zobrazení základních informací o mobilu

Zobrazení základních informací o mobilním čísle jako je Identifikace a nastavení, Výpisy a Objednávky jsou dostupné v Dashboardu mobilu.

Možné akce nad vybraným číslem jsou vpravo nahoře - aktivní možnosti jsou zeleně, neaktivní (aktivují se za určitých podmínek) jsou šedivě.