Contacts


Základní popis

Lze použít libovolnou z níže nabízených metod.

Pro autorizaci použijte login a heslo uživatele platformy VOIPEX (naimportované kontakty jsou dostupné pro všechny uživatele ve společné organizaci)


Sekce dat každého importovaného kontaktuPopisPovinné údaje v dané sekci
pojmenování kontaktutyto údaje lze následně zobrazovat v CTI okně při příchozím hovoru a v panelech a statistikách callcentraje povinné uvedení alespoň jednoho z parametrů "lastName" nebo "firstName" nebo "organization"

telefonní a email kontaktní údaje

podle těchto údajů je vyhledáváno. Platnost telefonních čísel je kontrolována pomocí knihovny Googlei18n/libphonenumber (můžete si vaše čísla ověřit i pomocí API funkce /v3/contacts/validator/phone-number/{phoneNumber}je povinné alespoň jedno telefonní číslo. Minimálně musí být vždy vyplněno phone1
agenti pro obsluhu kontaktupomocí zde uložených značek lze dynamicky routovat hovory v IVR, více info v popisu nových funkcí iPBX 3.1.8 nejsou povinné žádné údaje
doplňující uživatelská poletyto údaje lze následně zobrazovat v CTI okně při příchozím hovorunejsou povinné žádné údajeImport dat pomocí CURL


Ukázka formátu příkazového řádku

V příkazovém řádku upravte :

 • <auth> - zadejte "login:heslo" uživatele platformy VOIPEX (celý tento řetězec je nutno zakódovat jako Base64, např. pro údaje novak:hesloNovak použijete bm92YWs6aGVzbG9Ob3Zhaw==  )
 • <filename> - název vašeho CSV souboru, např. import.csv (soubor může být do velikosti max 20MB)


Pro konverzi řetězce na Base64 string můžete použít developerskou konzoli vašeho browseru (doporučen Chrome, ale není podmínkou) :

 • Ve vašem browseru stisknětě CTRL-Shift-i nebo F12
 • Přepněte se na záložku Console
 • Na příkazové řádce napište btoa("novak:hesloNovak") 
 • V výpisu dostanete potřebný Base64 hash

Struktura CSV souboru

 • Telefoní čísla: musí být v mezinárodním formátu (řádek v csv obsahující nevalidní telefonní číslo podle /v3/contacts/validator/phone-number/{phoneNumber} nebude zpracován)
 • Kódování: utf-8 (diakritika je akceptována)
 • Omezení: Každý záznam musí obsahovat minimálně jedno telefoní číslo. CSV soubor musí obsahovat řádek s hlavičkou.
 • Rozšiřující Uri sloupce : Pokud jsou uvedeny, stanou se v CTI okně zobrazené údaje klikatelnými a je otevřeno okno na uvedený link. POZOR !!! Při použití rozšiřujících Uri sloupců důrazně doporučujeme uživatelům povolit Editor kontaktů jen s oprávněním "Pouze čtení". Při editaci kontaktu uživatelem dojde ke smazání nastavení Uri sloupců.
 • Sloupce :
  • firstName - jméno max 255 znaků (povinné pokud není uvedeno lastName nebo organzation)
  • lastName - příjmení  max 255 znaků (povinné pokud není uvedeno firstName nebo organization)
  • organization - název organizace max 255 znaků (povinné pokud není uvedeno firstName nebo lastName)
  • externalId - id záznamu v externím systému  max 255 znaků
  • email - platná emailová adresa 
  • phone1 - primární telefonní číslo ve formátu +420xxxxxxxxx (povinné vždy)
  • phone2 -  sekundární telefonní číslo 
  • agent1 - max 55 znaků
  • agent2 - max 55 znaků
  • customField1 -  max 55 znaků 
  • customField2 -  max 55 znaků 
  • customField3 - max 55 znaků  
  • customField4 -  max 55 znaků 
  • customField5 -  max 55 znaků 
  • customField6 -  max 55 znaků 
 • Rozšiřující sloupce (pokud jsou v importu uvedeny, jejich obsah je chápán jako uri adresa na které je otevřeno okno prohlížeče po kliknutí na hodnotu zobrazenou v CTI okně) :
  • nameUri
  • organizationUri
  • customField1Uri
  • customField2Uri
  • customField3Uri
  • customField4Uri
  • customField5Uri
  • customField6Uri


Vzor nejmenšího možného CSV souboru :

!!! POZOR !!! phone1 musí být vždy vyplněno jako primární kontaktní číslo !!!

lastName;phone1
"Novák";"+420222333444"


Vzor maximálního možného CSV souboru :

firstName;lastName;organization;externalId;email;phone1;phone2;agent1;agent2;customField1;customField2;customField3;customField4;customField5;customField6;organizationUri
"Jan";"Novák";"IPEX a.s.";"36936";"jan@novak.com";"+420222333444";"+420777711100";"22";"100";"VIP";"Mikuš";"Helpdesk";"323";"2000";"0";"https://nase.aplikace.cz/account/12123"
"Ivan";"Neúplný";;"1";;"+420222333444";"+420777711100";"22";"100";"VIP";"Mikuš";"Helpdesk";"323";"2000";"0";"https://nase.aplikace.cz/account/35873"

V uvedené ukázce jsou  např. customFields zamýšleny jako Důležitost, Obchodník, Technik, Středisko, Tržba a Dluh.

Na druhém řádku je ukázka formátu, pokud v některých sloupcích nejsou data předána (zůstanou jen dva středníky).


Informace o výsledku importu

 • Při úspěšném dokončení importu:
{ "message":"uploaded","error":"" }

Pokud je vráceno error: "" znamená to že nebyla nalezena žádná chyba.

Řádky, kde je reportována chyba NEJSOU naimportovány a je nutno import opakovat po opravě zdrojového csv souboru.

Řádek může být odmítnut i z důvodu, že importované číslo neodpovídá požadavkům mezinárodního formátu kontrolovaného výš uvedenou knihovnou.

 • Při chybě:
Error on line number x occured. <Error message>

V <Error message> bude popis konkrétní chyby.Import pomocí platformy Integromat

Pro import pomocí Integromatu můžete použít připravený modul IPEX Update Contacts (zjednodušuje výrazně propojení systémů proti staršímu modulu IPEX - ImportContacts. POZOR nezaměňovat s modulem IPEX Update Contact, který provádí  update jen jediného kontaktu, zatímco Update Contacts provádí hromadný import/aktualizaci kontaktů)


Kontakty můžete exportovat z vašeho systému :

 • modulem na výpis kontaktů, pokud pro váš systém existuje v Integromatu podpora
 • modulem obecného HTTP požadavku, kterým si můžete zavolat REST API vašeho systému, čímž lze napojit téměř všechny systémy


Například pro načtení kontaktů ze služby People365 to lze zajistit následovně :


Kde v modulu IPEX Update Contacts provedete mapování výstupu z modulu Array aggregator a v něm si lehce nadefinujete položky, které chcete zobrazovat v CRM okně při příchozím hovoru a jako identitu v panelech a statistikách Callcentra  :

        

         

Místo modulu People365, můžete volat RESTAPI vašeho systému pomocí obecného modulu HTTP :


S nastavením a dalšími možnostmi vám poradí naši konzultanti.


Import dat pomocí REST API