Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Díky propojení se světem informačních systémů umožňuje komunikační komunikační platforma VOIPEX kdekoli a v kterémkoli okamžiku přístup ke všem potřebným firemním informacím. Středobodem platformy je každý uživatel služby, který může užívat veškeré užitky.

...