Administrační portály

Jsou historicky rozděleny podle různých funkcionalit. Postupně bude docházet k integraci do jednoho rozhraní platformy.