Funkce a vlastnosti


Telefonní funkce


Směrování s minimalizací nákladů (LCR)

Směrování hovorů přes operátora s nejnižší cenou do cílové destinace

Hudba na pozadí (BGM)

Hudba se přehrává v případě čekání na spojení s volajícím, při přepojování, při zaparkovaném hovoru, při čekání v konferenci atp.

Správa nákladů

Rozpočítání nákladů pomocí tarifikačního software na jednotlivé linky.

Zaparkování hovoru s indikací

Hovor je „zaparkován“. Volajícímu je přehrávána hudba kdokoliv může zaparkovaný hovor vyzvednout.

Skupina převzetí hovoru (Call Pickup Group)

Je definována skupina telefonů. Při volání na jakýkoliv telefon je možné kterýmkoliv telefonem v této skupině hovor převzít

Směrování dle čísla volajícího (CLI)

Dle čísla volajícího je možné hovor nasměrovat na „správnou“ osobu.

Přímé vnitřní vytáčení (DID)

Dovolám se přímo na volaného účastníka.

Přístup externího volajícího k systému (DISA)

Externí volající se dovolá do komunikačního systému a pomocí systémového kódu a ověření se přihlásí. Dále funguje, jako kdyby byl součástí komunikačního řešení.

Zamčení linky

Zamknutí linky, aby z telefonu nebylo možné volat.

Tísňová volání zůstanou dostupná i po zamknutí telefonu(Aastra).

Flexibilní plán číslování (neomezený)

Linky můžou být jedno až devíti-místné např. 222

Virtuální linky

Používají se například pro IVR, pokud danou linku nepoužívá žádný konkrétní uživatel.

Funkce Incoming Group (Hunting Group)

Volání skupiny telefonů.

Hlásky

Možnost tvorby a používání hlásek v IVR a v jiných funkcích.

Přesměrování volání

Obsazeno, volaný nepřijímá, okamžité . Funkce umožňují přesměrovat hovor.

Přesměrování volání – následuj mně

Interaktivní hlasové návěští (IVR)

Automatická spojovatelka. Systém umožňuje manipulovat s hovorem. Dotazovat se externích systémů. Směrovat hovor podle různých pravidel na různé cíle.

On-line diagnostika ústředny a připojených zařízení, příp. trunků

Zobrazení stavu trunku, telefonů. Informace o stavu ústředny. Přehled aktuálních hovorů.

Skupina externího hlášení (Paging Group)

Pomocí systémového kódu lze na linku odvysílat hlášení bez vyzvednutí telefonu. Možnost připojit externí rozhlas.

Automatická konfigurace telefonů

Automatická konfigurace telefonů. Do ústředny je třeba zadat pouze MAC adresu telefonu a zbytek si nastaví telefon sám dle konfigurace vygenerované ústřednou.

Dálková kontrola stavu pobočky via DISA

Viz DISA

Skupinové vyzvánění (Hunting Group)

Funkce umožňuje vyzvánění více telefonů např. pro potřeby helpdesku nebo supportu. Libovolný uživatel může hovor vyzvednout.

Záznam informací o hovorech (CDR)

Funkce umožňuje dle zadaných filtrů zobrazovat hovory. Můžu si například zobrazit pouze zmeškané hovory. CDR lze využít pro rozúčtování hovorného např. na ekonomická střediska.

Časové režimy (Den / Noc )

Nastavení konfigurace ústředny pomocí předvolených režimů. Například v režimu „Noc“

Administrace oprávnění k odchozím hovorům

Možnost specifikovat odchozí oprávnění pro jednotlivé linky.

Vizuální identifikace volajícího

Doplňování infomací do názvu volajícího. K nastavování se používá funkce Aplikace (IVR) např. funkce „nastav CID“.

XML

Komunikační systém umožňuje dynamické generování obsahu do formátu na bázi XML pro aplikace třetích stran např. pro telefonní seznam v telefonech Aastra.

Skype™

Podpora Skype Connect umožňuje napojení služby Skype na ústřednu pomocí protokolu SIP.

http://www.skype.com/intl/en-us/business/skype-connect/

Vícejazyčná podpora webového rozhraní pro správce ústředny 3.0

Webové rozhraní ústředny a hlásky ústředny jsou k dispozici ve více jazycích.

Usnadněná práce s nahrávkami hovorů 3.0

Systém umožňuje připojit diskové uložiště s nahrávkami jako lokální disk. Přehrávání, kopírování lze poté dělat stejně jako s jakýmkoliv jiným lokálním diskem.

Pokročilý záznam informací o hovorech 3.0

Ústředna eviduje veškeré informace týkající se života hovoru

Např. Volající se dovolá na spojovatelku, ta ho přepojí na obchod. Obchod spojí do 3-cestné konference technika. Obchodník se odpojí. V klasickém CDR by byl vidět pouze volající a poslední volaný účastník. Z funkcí „pokročilého záznamu o hovoru“ je možné tyto informace o životě hovoru zobrazit

Inteligentní směrování hovorů 3.0

Systém podporuje profily pomocí kterých je možné dynamicky řídit příchozí hovory. Například pokud mám v kalendáři naplánovanou schůzku tak je hovor přesměrován do hlasové schránky.

Konfigurace systému v textovém režimu 3.0

Umožňuje editovat konfiguraci ústředny pomocí textového konfiguračního souboru v jazyce YAML.


Integrační funkce


API

Umožňuje spolupracovat s jinými systémy např. MS Outlook, různými IS a CRM systémy

CTI (TAPI)

Propojení na platformu MS Windows

Možnost podrobnějšího řízení práv pro přístup k API ústředny 3.0

Systém umožňuje nastavit práva k API až na úroveň jednotlivých funkcí pro daného uživatele.


UC funkce


Presence server

Funkce, která zobrazí seznam kolegů včetně fotografie a jejich stav. Například zda je u počítače, zda má telefonní hovor nebo zda hovoří na mobilním telefonu.

Integrovaný XMPP server

Podpora funkce instant messaging. Posílání krátkých textových zpráv kolegům.

Federace

Umožňuje komunikovat pomocí IM i se zákazníky a partnery.

Rozšířená presence

V presence jsou vidět informace z kalendářů uživatelů, informace o probíhajícím hovoru na pevném telefonu nebo na mobilu

Audio a Video konference

Umožňuje řešit pracovní úkoly a problémy na dálku bez osobního setkání. Zvyšuje efektivitu a snižuje potřebu cestovat.

Sdílení plochy

Umožňuje spolupracovat na společných dokumentech, obrázcích atp. pomocí sdílení pracovní plochy počítače.


Funkce kontaktního centra


Call centrum

Funkce podporuje zpracování velkého množství hovorů pomocí dynamického směrování na operátory call centra. Způsobů jakým je hovor směrován na operátora může být více např. podle statistiky obsazenosti operátora, podle jeho zkušenosti, podle jeho zaměření,…

Call centra disponují silnými statistikami pro vyhodnocování agentů a dovolatelnosti.

Pokročilé statistiky call center 3.0

Call centra disponují silnými statistikami pro vyhodnocování agentů a dovolatelnosti.

Remote/At-Home Agents

Podpora vzdálených agentů pro práci na cestách nebo z domova

Real-Time Dashboard

Přehledový dashboard celého kontaktního centra. Informace o stavu front, stavu agentů. Nejdůležitější statistiky o chodu kontaktního centra.

Automatic Call Distribution (ACD)

Automatická distribuce hovorů na jednotlivé agenty.

Call Queue Management

Dynamický management volacích front. Prioritizace zákazníků ve frontě. Skill nebo rule based routing.


Síťové funkce

Podpora VLAN

VLAN umožňuje na druhé vrstvě typicky v lokální síti vytvářet tzv. virtuální sítě. Touto technikou můžete VoIP telefony a převodníky bezpečně ochránit před ostatními zařízeními v síti a přitom můžete stále využívat stejnou infrastrukturu.

http://en.wikipedia.org/wiki/Vlan

SNMP

Simple Netwok Management Protocol umožňuje monitorovat systém a předcházet případným větším problémům. Typicky se monitoruje vytížení diskových systémů, zatížení procesoru, vytěžování RAM, vytížení sítě atd.

http://en.wikipedia.org/wiki/Snmp

TFTP

Server určený pro jednoduché nahrávání a stahování souborů. Typicky se používá pro upgrade firmware zařízení.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tftp

Integrovaný Firewall

Integrovaný firewall zajišťuje vyšší bezpečnost celého řešení. Umožňuje přístupy omezit např. pouze na IP adresy firemních routerů takže se na komunikační systém nikdo odjinud nedostane.

Firewall podporuje GeoIP pravidla. Tímto lze zapnout např. přístup pouze z ČR.

http://en.wikipedia.org/wiki/Firewall

Integrovaný Firewall s GeoIP pravidly

Integrovaný firewall zajišťuje vyšší bezpečnost celého řešení. Umožňuje přístupy omezit např. pouze na IP adresy firemních routerů takže se na komunikační systém nikdo odjinud nedostane.

Firewall podporuje GeoIP pravidla. Tímto lze zapnout např. přístup pouze z ČR.

http://en.wikipedia.org/wiki/Firewall

DHCP server/klient

V případě použítí fyzického systému a osazení do sítě zákazníka, je možné použít protokol DHCP pro dynamickou konfiguraci IP adres.

Systém má 2 síťové rozhraní. Typicky se tedy chová na rozhraní WAN jako DHCP klient a IP adresu si ze sítě nastaví automaticky.

Druhé síťové rozhraní LAN se typicky používá pro konfiguraci VoIP telefonů. Na tomto rozhraní se systém chová jako DHCP server a v případě, že telefon požádá o ip adresu tak ji DHCP server přidělí.

http://en.wikipedia.org/wiki/Dhcp

NTP server/klient

Pomocí protokolu NTP si systém udržuje správný čas. Pomocí tohoto protokolu může v roli serveru poskytovat tento aktuální čas i VoIP telefonů v síti.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ntp

SMTP

Protokol pro odesílání pošty se v systému používá pro odesílání notifikací, hlasových vzkazů atd.

http://en.wikipedia.org/wiki/Smtp

Active Directory / LDAP

Systém umožňuje na napojení na ověřovací servery firmy. Tzn. pro přihlášení do uživatelského webového rozhraní si uživatel nemusí pamatovat další login/heslo, ale použije již svoje známé.

Tento protokol je dále využíván k synchronizaci seznamu kontaktů v systému.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ldap

Monitoring sítě a grafy

Systém automaticky podporuje vytváření statistik a grafů o svém fungování, které je možné prohlížet přes webové rozhraní.

Diagnostika sítě

Diagnostiku sítě lze použít při hledání problémů souvisejících se sítí. Modul umožňuje nahrávat veškeré síťové pakety a ty posléze analyzovat

http://www.wireshark.org/

Třídy služeb (COS)

Podpora protokolu 802.1p . Definuje 3-bitové pole nazývané Priority Code Point (PCP) v ethernet rámci při použití VLAN. Specifikuje hodnotu priority v rozmezí 0 až 7, která je možná použít pro roztřídění provozu do jednotlivých tříd.

http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_P802.1p

Usnadněná práce s nahrávkami hovorů (stejně jako při práci s lokálním diskem) 3.0

Nahrávky hovorů dostupné jako lokální disk


Funkce zařízení


Konference 3 účastníků

Umožňuje jednoduše do probíhajícího hovoru připojit další osobu např. technika pro zodpovězení technického dotazu

Střetávací konference

Umožňuje většímu počtu uživatelů úspořadat audio konferenci. Všichni slyší všechny. Moderátor konference může jednotlivé účastníky moderovat tzn. vypnout mikrofon, vyhodit z audiokonference atd.

Přesměrování hovorů

Všechny hovory, obsazeno, obsazeno / nezvedá, funkce Follow Me.

Na zařízení můžu nastavit přesměrování. Např. při odchodu na oběd, při nemoci atp.

Přidržení hovoru

Hovor můžu tzv. přidržet. Volajícímu je přehrávána hudba. Mezitím se můžu s kolegou domluvit na

Přepojení hovoru

S konzultací nebo bez konzultace.

Předání jedním tlačítkem – v případě panelu viz „Přídavný panel“

Nerušit (DND)

Při aktivaci funkce DND telefon nevyzvání. Volající straně je signalizována obsazenost volaného uživatele.

Přídavný panel (DSS konzole)

Přídavné zařízení k sekretářskému telefonu, které umožňuje zobrazovat a rychle přepojovat uživatele ve firmě.

Seznam kontaktů

Funkce pro používání firemního seznamu kontaktů (Aastra)

Flexibilní tlačítka

Část tlačítek na telefonu je programovatelných. Znamená to, že na dané tlačítko můžu nastavit libovolnou funkci (Aastra).

Duplexní hlasitý telefon – interkom

Je možné zapnout funkci kdy je použit externí reproduktor telefonu a hovor může poslouchat více lidí. Není nutné držet sluchátko.

Výběr sluchátko / Náhlavní souprava

Je možné přepínat mezi sluchátkem a připojenou náhlavní soupravou.

Velký podsvícený LCD displej

Telefony disponují velkým podsvíceným displejem.

Čekající zprávy

Vizuální informace o čekajících zprávách v hlasové schránce.

Vícejazyčný displej

Zobrazení popisů v nastaveném jazyce

Hudba pro čekající hovory (HOLD)

Tato funkce umožňuje pozastavit hovor a volajícímu přehrávat hudbu např. v případě kdy něco potřebujeme konzultovat s kolegou.

Opakované vytáčení posledního čísla

Jednoduchá možnost pro opětovné vytočení již volaného čísla.

webové rozhraní

Telefon obsahuje webové rozhraní, kterým je možné telefon konfigurovat.

Zobrazení data a času

Telefon zobrazuje aktuální datum a čas ve zvoleném časovém pásmě. Synchronizace času může být nastavena automaticky z ústředny pomocí protokolu NTP.

Potlačení echa

Automatické potlačení echa.

http://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_Echo_Cancelling

Android

Telefonní zařízení běží na systému android (Grandstream GXP2200)


Funkce DECT

 •  Automatické předávání
 •  Kompatibilita s náhlavní soupravou
 •  Seznam příchozích a odchozích hovorů
 •  Vibrační vyzvánění

 

Funkce hlasové pošty (VM)

 • Automatická konfigurace – rychlé nastavení
 •  Přesměrování hovorů do VM
 •  Uvedení identifikace volajícího ve VM
 •  Integrace elektronické pošty
 •  MWI

 

Parametry systému

Hlasové kodeky

 • G.711 (A-Law & μ-Law)
 •  G.722
 •  G.729
 •  iLBC
 • Opus

 

Protokoly

 •  SIP (Session Initiation Protocol)
 •  XMPP
 •  LDAP / Active directory
 •  SOAP
 •  REST

 

Tradiční Telefonní rozhraní

 •  FXS
 •  FXO
 •  BRI
 •  PRI
 •  GSM