Dialer

Modul pro automatické vytáčení čísel v rámci kampaní:

 • telecasting (přehrání informativní hlásky pro marketing, oznámení výpadku, dostupnosti)

 • kampaně s možností interakce volaného (IVR aplikace s možností směrování hovoru do call centra nebo záznam odpovědi volaného do helpdeskového systému formou emailu, ticketu, IM zprávy v komunikátoru)

 • automatické vytočení hovoru operátorům CC.

Aktivace dialeru

 • podporováno od verze ústředny 4.6.0 a vyšší (grafické IVR)

 • aktivace služby je provedena techniky NOC po obchodní dohodě

Správa kampaní - zakládání, úprava, mazaní

 • pro zřízení kampaně je potřeba mít nachystáno:

  • IVR aplikaci (Grafické IVR s vazbou na speciální linku v dialplanu)

  • callerId - číslo, které se zobrazí volanému

  • seznam čísel na která bude voláno

 • při vytváření kampaně se dále nastavuje:

  • pravidla pro opakování hovoru

  • časové omezení kampaně (hodiny a dny v týdnu)

  • popis kampaně

 • Ve správě kampaní lze kampaně editovat a smazat

 

Správa seznamu čísel

 • nový seznam čísel je možné založit jen uploadom csv (max 1 soubor 5MB) nebo pomocí POST na api

  • vzor jednoduchého csv pro čísla dialer.csv

Aktivace kampaně

Pro aktivaci kampaně vyberte ze seznamu uložených kampaní.

U aktivních kampaní se zobrazí:

 • trvání kampaně

 • stav - zda právě probíhá nebo je pozastavena

 • opakovaných hovorů - počet neúspěšných hovorů na které bude opakováno volání (dle nastavení pravidel kampaně)

 • progres - kolik hovorů již bylo úspěšně spojeno

 • možnost pozastavení kampaně a zrušení kampaně