Panel supervizora

Podporované prohlížeče jsou Google Chrome a Firefox


Pomocí tohoto real-time panelu lze sledovat aktuální dění napříč celým call centrem.


Panel supervisora umožňuje:


 • přihlášení/odhlášené operátora ve frontách
 • zobrazení nevyřízených hovorů  a jejich správu
 • zobrazení probíhajících hovorů
 • aktuální statistika front
 • aktuální statistika operátorů
 • nastavení KPI nad statistikami a vizuální informování o překročení limitů
 • příposlech operátora
A - Seznam operátorů

Seznam operátorů nám umožňuje mít přehled o ostatních operátorech v call centru.

U operátora můžeme vidět, jestli je volný, na pauze nebo obsluhuje zákazníka.

Operátory je možné do front přihlašovat a odhlašovat.B - Probíhající hovory

V tabulce probíhajících hovorů můžeme vidět aktuální volající zákazníky.


 • Fronta - fronta, do které je hovor směrován
 • Čas - čas, v kterém hovor vstoupil do fronty
 • Čekal (s) - doba čekání zákazníka na obsloužení od vstupu do fronty po zvednutí operátorem.
 • Délka - doba trvání hovoru
 • Operátor - obsluhující operátor
 • Směr - odchozí nebo příchozí hovor
 • Telefonní číslo - číslo volajícího. Při použití služby VoIPEX kontaktů, je dohledáno jméno a firma volajícího


Ikonou reproduktoru je možné aktivovat příposlech operátora.

V sekci nastavení je možné nastavit linku na které bude supervizor příposlech provádět.


C - Seznam nevyřízených hovorů

V tabulce nevyřízených hovorů jsou neobsloužení zákazníci.


Telefonní číslo - číslo volajícího a případně identita při použití služby VoIPEX kontaktů

Čas - pokud volající zavolá opakovaně, je zobrazen pouze nejstarší nevyřízený hovor. Nemůže tak vzniknout situace, aby dva operátoři volali v jednu chvíli zpět volajícímu.
K nevyřízeným hovorům přibyla informace o počtu pokusů kolikrát se volající snažil dovolat. Počet pokusů je zobrazen ve sloupci Volající v závorkách. Je zobrazen nejstarší čas hovoru.

Operátor - zobrazí se jméno operátora, který právě nevyřízený hovor řeší.

Fronta - fronta, do které byl hovor směrován

Supervizor může hromadně označovat hovory za vyřízené.


D - Přehled operátorů

Obsahuje základní přehled stavu operátora a v detailu další podrobnější informace. Nad hodnotami níže označenými jako KPI lze nastavit monitorování, zda jsou nastavené KPI dodržovány.

Jedná se o denní přehled tzn. od 00:00 do 23:59.

KPI lze nastavit ve 2 úrovních

 • WARNING - oranžová
 • CRITICAL - červená

KPI je konfigurováno v nastavení, které popisuje odstavec "F - Nastavení KPI" • Vyřízených hovorů - počet příchozích hovorů do call centra a všechny odchozí hovory, které operátor odbavil
 • Odchozí zodpovězené (pouze v detailu) - počet hovorů, které operátor řešil v sekci nevyřízené hovory
 • Odchozí nezodpovězené (pouze v detailu) 
 • Zpětných volání (pouze v detailu) 
 • Zmeškaných vyzvánění (KPI) - počet hovorů, které operátor nestihl zvednout
 • Hovorový čas  h:mm (napr. 0:13)   - celkový hovorový čas příchozích hovorů do call centra a všechny odchozí hovory, který operátor strávil hovory se zákazníky
 • Prac. pauzy  - (pouze v detailu) - celkový čas strávený na pracovních pauzách
 • Soukr. pauzy (KPI) - celkový čas strávený na soukromých pauzách
 • Přihlášen v (kdy) (KPI) - čas přihlášení do call centra
 • Délka přihlášení (pouze v detailu) - celková doba přihlášení v call centru


E - Přehled front

Obsahuje základní přehled stavu operátora a v detailu další podrobnější informace.

Jedná se o denní přehled tzn. od 00:00 do 23:59

Pomocí filtrů lze omezovat zobrazení v tabulkách "operátoři, probíhající hovory a nevyřízené hovory" pouze na vybrané fronty.

Stejně jako v přehledu operátorů, lze v přehledu front používat KPI.


 • Celkem přihlášených (KPI) - celkem přihlášení operátoři v dané frontě
 • Volných (KPI) - volní operátoři, kteří neodbavují žádný hovor
 • Hovořících  - obsazení operátoři, kteří odbavují hovor
 • OP na pauze - počet operátorů na pauze
 • Probíhajících hovorů - počet probíhajících hovorů v dané frontě
 • Čekajících hovorů (KPI) - počet hovorů čekajících na odbavení
 • Zmeškaných hovorů (KPI) - počet nevyřízených hovorů

F - Nastavení KPI

KPI (Key Performace Indicator - https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_indicator) slouží k vyhodnocování výkonnosti měřené veličiny.

V našem případě nás zajímá výkon call centra.

KPI lze nastavovat jak na operátory, tak na fronty.

Příklady u operátorů:

 • Zajímá nás, zda operátoři chodí včas do práce na 8:00. Nastavíme si reportování u operátorů kdo přišel později jak v 8:00
 • Zajímá nás, kdo nestíhá brát zvonící telefony. Nastavíme si KPI na zmeškané vyzváněníPříklady u front:

 • Zajímá nás, jestli je v práci dost operátorů, kteří mají obsluhovat danou frontu. Nastavíme si KPI na celkem přihlášené agentyG - Přidat filtr


Přidáním filtru omezíme zobrazené údaje. Filtrovat lze v sekci Operátoři, Probíhající a Nevyřízené a to přes všechny sloupečky.

Hledanou hodnotu specifikujeme pomocí Hledané hodnoty a operátoru (obsahuje, neobsahuje, začíná, končí, rovná se, nerovná se, menší, větší).


Filtrů můžeme nastavit několik a takto více specifikovat zobrazené údaje.


Minimální hardwarové nároky

 • 50 Operátorů, 50 front, 30 hovorů
 • 1x CPU 2Ghz
 • 1x GB RAM
 • 100 Kbit/s network bandwith
 • Aktuální čas ideálně synchronizovaný pomocí NTP