LastAgent

Funkce zajišťuje inteligentní spojení volajícího s jedinečným telefonním číslem (CID) na posledního spojeného operátora CC.


Jako LastAgent je operátor CC dynamicky označen v případech:

 • příchozí hovor přes frontu CC:
  • volající s CID se úspěšně dovolal operátorovi přes frontu CC
  • příchozí hovor, který nebyl spojen s konkrétním operátorem nezmění hodnotu LastAgent
 • odchozí hovor:
  • operátor CC provedl na CID odchozí hovor. Nastavení se provede pro spojený i nespojený odchozí hovor
 • přepojení hovoru:
  • volající s CID se dovolal do CC a byl přepojen bez konzultace do jiné fronty CC, kde byl hovor spojen operátorem, který se stává novým LastAgentem
  • Změna LastAgent v případě přepojení hovoru bez konzultace přímo na interní linku operátora (není podporováno, LastAgent zůstává přepojující)
  • možnost přepojit hovor s konzultaci na linku nebo frontu CC, pokud přepojující hovor přijal jako LastAgent  (není podporováno)
 • speciální funkce:
  • převzetí hovoru čekajícího ve frontě (operátor CC, vyzvedne čekající hovor, po spojení hovoru je definován jako nový LastAgent)
  • IVR funkce volat vyhledané agenty (není podporováno, tato funkce zajišťuje statickou vazbu CID volajícího a spojení na agent1 a agent2 vyčtenou z Voipex Kontakty, Ticketingu, nebo CRM zákazníka)


Klíčové vlastnosti jsou:

 • LastAgent je uložen do půlnoci v den vzniku záznamu. Dobu uložení lze nastavit v sekundách v sekci Callcentrum - nastavení
 • operátor označen jako LastAgent pro CID je vybrán ke spojení hovoru z CID v případech:
  • je přihlášen alespoň v jedné frontě CC
  • nemá v CC definovanou pauzu
  • má dostupné zařízení
 • operátor označen jako LastAgent si sám nemůže tento příznak zrušit nebo jej nastavit na jiného operátora
 • hovor spojovaný na LastAgenta není možné převzít v panelech CC v probíhajících hovorech
 • hovor spojovaný na LastAgenta může operátor CC odmítnout položením hovoru (inkrementuje se počet zmeškaných vyzvánění v denní statistice operátora, ve výpise hovorů ve statistikách CC je vidět nevyřízený - odmítnutý hovor). Hovor pokračuje dále IVR aplikací, nejčastěji do fronty CC 
 • bez použití parametru Název fronty se nerozlišuje fronta, ve které byl k CID LastAgent nastaven. Pokud je parametr vyplněn dojde k omezení výběru LastAgent jen na uvedenou frontu


LastAgent se implementuje jako IVR příkaz před vstupem do fronty CC. Nemusí být využit ve všech větvích IVR (frontách).

 • je možné definovat délku vyzvánění LastAgent v sekundách
 • je možné nastavit automatickou pauzu operátorovi - LastAgentovi, který nevyzvedne v definovaný čas vyzváněníj
 • do pole název fronty je možné zapsat přesný název fronty CC, který bude jako parametr omezovat v dohledaných agentech jen ty, co na ni mají vazbu


 • pří neúspěšném spojení s operátorem - LastAgent se pokračuje dále v aplikaci, do proměnné LASTAGENTSTATUS se uloží důvod ukončení [NotFound, Unavailable, QueueMismatch]


 • změna nastavení délky expirace paměti LastAgent v sekci Callcentrum- nastavení: