Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents


Označování ticketů jako Spam


Přijde-li do tiketovacího systému požadavek z e-mailu, mohu ho označit pomocí funkce jako Spam - viz ikona Spam na přehledu požadavků:


Po označení Je Spam se u ticketu objeví červená značka (přeškrtnutý kruh). Pro další práci se spamy si můžeme nastavit pohled: Spam je Nastaven:

Co se bude dít s takto označeným ticketem dále, závisí na nastavení – viz popis níže.


Nastavení v oblasti Spamu


V části Administrace/Nastavení emailů/Spam pak lze zvolit tyto 3 varianty nastavení:


Varianta 1:

Označím požadavek jako Spam - uvedená e-mailová adresa se ocitne na Black listu a další požadavky z této e-mailové adresy se do ticketovacího systému nedostanou

Varianta 2:

Označím požadavek jako Spam - uvedená e-mailová adresa se ocitne na Black listu a další požadavky z tohoto e-mailu se do tiketovacího systému dostanou, ale systém je automaticky označí jako Spam

Varianta 3:

Označím požadavek jako Spam - nic (z výše uvedeného) se nastane


Také se zde nastavuje Automatické mazání:

To znamená, za kolik dní (po označení) se mají požadavky označené jako Spam z tiketovacího systému odstranit.


Black list


V části Administrace/Nastavení emailů/Black list lze pak s e-mailovými adresami na Black listu dále pracovat přes ikonu Upravit nebo Smazat.