Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Heslo (zvolené e-mailové schránky)


UPOZORNĚNÍTIP:

E-mailová schránka pro příchozí zprávy musí být prázdná nebo zprávy v ní musí být označené jako přečtené, pokud Pokud chcete zabránit tomu, aby systém stáhl ze schránky všechny nepřečtené e-maily a založil z nich požadavky, musí být e-mailová schránka/doručená pošta prázdná nebo zprávy v ní musí být označené jako přečtené. 


Příklad nastavení e-mailové schránky pro příchozí požadavky:


Pomocí tlačítka Otestovat spojení lze provést test připojení.


E-mailová adresa pro odpovědi - většinou se zadává stejná jako pro příchozí e-maily

SMTP server – vybírá se buď, ten, který je nastaven jako Výchozí nebo můžeme nastavit kterýkoliv Jiný z možných

Přidávat historii zpráv do odpovědí – zde se zvolí, jak se má chovat historie ve vláknu odpovědí/komentářů v ticketech

Služba – nastaví se, do které služby mají být směřovány e-maily/tickety z této schránky

Typ požadavku – většinou se nastavuje Požadavek na službu (pokud ponecháte výchozí Základní požadavek, bude nutné pak tickety zkonvertovat/tj. nastavit do nějaké služby, což s sebou ponese zbytečnou ruční práci)

...