Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Licencování H323 konektoru je na každé HW zařízení, které požadujete připojit v jeden čas do některé z videomístností.

To znamená např. pokud máte zakoupeny 2 licence :

...