FAQ

PBX

Po jakou dobu jsou dostupné výpisy hovorů zpětně?

Informace o hovorech jsou udržovány 24 měsíců.


Po jakou dobu jsou dostupné nahrávky hovorů zpětně?

dle domluvené cenové politiky.


Po jakou dobu jsou dostupné detaily hovorů zpětně?

Informace o detailech hovorů (informace o celém "životě" hovoru - přepojování, průchod frontou, atp.) jsou udržovány 3 měsíce zpětně.


Kolik akcí je podporováno v IVR?

Verze 3.3 podporuje cca 90 akcí v IVR


Dostali jste od nás url se zobrazením Wallboardu na televizi, ale nezobrazuje se?

Prověřte nastavení firewallu, sockety komunikují s rdbproxy.voipex.io za IP 213.168.161.110
Zkontrolujte webový prohlížeč, který používáte. Je nutné, aby podporoval protokol websocket. Pro informaci (wikipedia): "Zabezpečená verze protokolu WebSocket je implementována ve Firefoxu 6, Safari 6, Google Chrome 14, Opeře 12.10 a Internet Exploreru 10. "


Máte problém s přihlášením do statistik CC když používáte webový prohlížeč Google Chrome?

Pokud používáte Chrome (Verze 80.0.3987.132), je nutné v nastavení dostupném zde: chrome://flags/#same-site-by-default-cookies vypnout (disable) cookies. Tento problém není u aplikace komunikátor, ale jen u uvedené verze Chrome.

 


SIP TRUNK

Jaká je maximální délka hovoru?

2 hodiny. Poté je hovor ukončen. Důvodem jsou např. případy kdy volající zapomene hovor zavěsit a hovor by byl dále účtován.


Nedaří se Vám přepojit hovor?

  1. Jestli používáte profil s akcí "volat zařízení", tak zkontrolujte, zda máte v seznamu voleb příkazů povoleno přesměrování pro volaného. (platí pro v4.5.3 a vyšší)
  2. Interní hovory nelze přepojit z bezpečnostních důvodů. Jde o opatření proti Fraudu. V případě interního hovoru nemá volající oprávnění přepojit hovor interně ani externě. (platí pro v4.5.3 a vyšší)


Nedaří se Vám filtrovat ve statistikách CC dle loginu operátora?

Databáze statistik iPBX (4.6.x a nižší) podporuje pouze 32 znaků délky loginu. V rámci Q4 2020 bude navýšena podpora délky na 128 znaků. Data tedy ve statistikách jsou, ale login s délkou více jak 32 znaků se neuplatní pro filtrování dat při selektivním výběru operátorů.