Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


...

Výpis hovorů umožňuje zobrazit přehled o hovorech s možností uživatelsky definovaného filtru pro vyhledávání požadovaných informací.

U jednotlivých záznamů je dostupná také informace o stavu hovoru (Zodpovězený, Bez odpovědi atd.) a trunk, přes který byl hovor proveden.

Pokud je součástí hovoru jeho nahrávka, lze ji přehrát, uložit nebo přepsat.

Kliknutím na ikonku telefonu je možné na kontakt přímo zavolat nebo odeslat SMS (v případě aktivní služby SMS).

Pomocí tlačítka "Upravit sloupce" (pod výpisem hovorů) je možné vypínat/zapínat zobrazení sloupců.

...