Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aktualizační balíček poslední verze lze stáhnout zde: Ticketing verze 4.14.04

Prosím věnujte pozornost upozornění výše - platí pro verze 4.13.1 a vyšší!

...