Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Poskytují zobrazení statistik call centra jako je přehled používaných Front , přehled o
přihlášených Uživatelích a přehled o uskutečněných Hovorech .

 

Children Display