Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dokumentace REST API je dostupná jako Blueprint soubor  Getting Started with the API PBX

Pro staré API běžící na ústředně je dokumentace ke stažení ve formátu Blueprint

View file
nameipbx.apib

Porovnání s novým centrálním API  Differences to local API

...