REST API local (deprecated)

Dokumentace REST API je dostupná https://ipexas.atlassian.net/wiki/spaces/VD/pages/626720808

Pro staré API běžící na ústředně je dokumentace ke stažení ve formátu Blueprint

Porovnání s novým centrálním API  Differences to local API