Webhooks

Rozhraní pro ústředny verze 3.x a do 4.5.x je popsáno v PDF.

Další text je vázán na rozhraní ústředny od verze 4.6.x a vyšší.

Obecný popis

Webhook

Tato integrace s platformou VOIPEX umožňuje získávat informace o událostech formou přijímání HTTP POST komunikace.

 

 

V platformě jsou definovány parametry systému kam události posílat

URL

adresa webového serveru

Události

 • NewCall - inicializace příchozího/odchozího hovoru

 • Ringing - vyzvánění hovoru

 • Answered - zvednutí hovoru

 • Hangup - ukončení hovoru

 • AttendedTransfer - dokončení přepojení s konzultací

 • CDR - dokončení zpracování a uložení záznamu hovoru do DB   

 • AgentLogin - přihlášení operátora do Call Centra

 • AgentLogout - odhlášení operátora do Call Centra

 • AgentPaused - pauza operátora

 • AgentUnPaused - zrušení pauzy operátora

 • CDR

Podrobnější příklady jsou zde

Přepis zdrojového čísla a cílového čísla:

Vybrané přepisy, které obsahují definice pravidel pro úpravy identifikace volajícího či volaného. Více zde v sekci Přepisy.

Autentizace

 • Basic - login/heslo - přihlašovací údaje pro http basic authentication.

 • Bearer - moznost získat bearer token pomocí requestu na zadanou url adresu s uvedenými hlavičkami. Data se posílají jako body requestu. Odpověď musí být ve formátu JSON. Klíč určuje název parametru v odpovědi, ve kterém je uložen bearer token.

Tělo zprávy

Možnost použití výchozích klíčů nebo vlastních (přejmenování výchozích)

Výchozí klíče:

 • EventName - název události (Ringing,Answered,Hangup,...)

 • From - číslo volajícího

 • To - číslo volaného

 • Line - číslo zkrácené provolby

 • Email - email volaného(pokud je dostupný)

 • Login - login volaného(pokud je dostupný)

 • UniqueId - id hovoru

 • Queue - název fronty

 • Direction - směr hovoru  [incoming, outgoing, incomingLocal, outgoingLocal, barge]

 • Reason - důvod ukončení hovoru

 • StartTime

 • Duration

 • EndTime

 • AnsweredTime

 • Abandoned

 • Content

 • Schema

Filtrovat událost

Nastavení pro odfiltrování nežádoucích událostí

SchémaPříklady

V níže uvedeném repositáři naleznete příklady jak funkci implementovat. Dostupné jsou příklady pro jazyky PHP, Node.js a C# (.NET).

https://bitbucket.org/ipex/examples/src/master/Server-side-integration/

V linuxu je možné příklady stáhnout např. takto

  git clone https://bitbucket.org/ipex/examples.git