Směrování

Umožňuje nastavení pravidel pro zpracování příchozích a odchozích hovorů, jejich nasměrování na cílový trunk, aplikaci či linku.

 

Přepisy

Přepisy obsahují definice pravidel pro úpravy identifikace volajícího či volaného

  Název - pojmenování skupiny přepisovacích pravidel

  Popis skupiny pravidel - možnost zadání upřesňujících údajů


  Název pravidla - pojmenování přepisovacího pravidla, ve skupině může být zadáno více pravidel

  Testovací vzor - vzor nebo číslo, zpravidla _X. nebo 100101102

  Odstranit zleva - nastavení počtu čísel, která se odstraňují zleva

  Odstranit zprava - nastavení počtu čísel, která se odstraňují zprava

  Připojit zleva - řetězec nebo číslo, které se přidá ke stávajícímu číslu zleva.

  Připojit zprava - řetězec nebo číslo, které se přidá ke stávajícímu číslu zprava.

 

Směrování

Nastavení pravidel pro příjem příchozích a odbavení odchozích hovorů

Odchozí směrování

  Upravit:

    Základní nastavení

     Jméno - pojmenování tabulky pravidel

    Poznámka - možnost zadání upřesňujících údajů

  Pravidla:

    Základní nastavení

    Extenze - vzor nebo číslo. Příklad: _0. všechna čísla začínající nulou (tečka je zástupný znak pro alespoň jedno číslo)
                                                            _X. všechna čísla s minimální délkou dvě. (X je zástupný znak pro čísla 0-9)
                                                           _[46-9]XX trojmístná čísla 400 - 499, 600 - 999
                                                           12345 pouze číslo 12345
                                                           _*X. všechna čísla začínající * s minimální délkou dvě.
                                                           _#X. všechna čísla začínající # s minimální délkou dvě.
                                                           _. tento zápis nepoužívat! Pro všechna čísla se píše _X.

                                                          Na pořadí zadaných pravidel nezáleží. Existují-li dvě pravidla _X. a _5., přednost mají čísla

                                                          začínající 5 (X má menší prioritu). Zástupný znak . má nejvyšší prioritu. Jsou-li dvě pravidla

                                                          _X. a _X5., přednost má pravidlo _X. Správný zápis by byl: _XX. a _X5.

    Limit současných hovorů - maximální počet současně vedených hovorů. Pro neomezeně zvolte 0.

    Délka vyzvánění - maximální délka vyzvánění v sekundách. Pro neomezenou délku zadejte 0.

    Aktivovat SIP Diversion - aktivuje se jen pro SIP kanály (neplatí pro záložní kanály).

V případě, že bylo v nastavení linky aktivováno přesměrování a zároveň je tato volba
zapnutá, přidá se do SIP INVITE zprávy hlavička Diversion a CallerID se nastaví na původní
hodnotu volajícího. Pokud operátor nepodporuje Diversion, pravděpodobně bude váš hovor
odmítnut vlivem nesprávného CallerID.
Pokud operátor naopak Diversion podporuje, pak ten, na koho je hovor přepojen, uvidí
původní číslo volajícího (typicky mobilní telefony dokáží signalizovat přesměrovaný hovor
včetně původního čísla volajícího).

 

Nahrávání

  Zapnutí/Vypnutí nahrávání pravidla odchozího směrování

 

Nastavení výstupu

  Předání do jiného odchozího směru - na pravidlo odchozího směrování lze aplikovat přepis a

                                                                  poslat ho do stejného nebo jiného odchozího směrování

  Trunk - přiřazení SIP/IAX trunku, přes který bude směrováno odchozí volání

  Caller ID - nastavení identifikace volajícího, které musí být příslušné pro tento trunk. Pokud se jedná

                    trunk k operátorovi

  Přepisovací pravidlo - přiřazení přepisovacího pravidla, nejčastěji se používá pro odstranění volacího prefixu

  1 a 2 záložní trunk

    Trunk - přiřazení SIP/IAX trunku přes které bude směrováno záložní odchozí volání. Podmínkou správné funkce

                 je zapnutí funkce kontrola dostupnosti služby v hlavním trunku

    Caller ID - nastavení identifikace volajícího, které musí být příslušné pro tento trunk

    Přepisovací pravidlo - přiřazení přepisovacího pravidla, nejčastěji se používá pro odstranění volacího prefixu

 

Příchozí směrování

Upravit:

    Základní nastavení

    Jméno - Pojmenování tabulky příchozího směrování

    Trunk - přiřazení SIP/IAX trunku do příchozího směrování pro které se budou nastavovat pravidla.

    Číslovací plán - přiřazení číslovacího plánu pro směrování příchozích hovorů pomocí přímé provolby DDI.

    Přepis zdrojového čísla - přiřazení přepisovacího pravidla, nejčastěji se používá pro přidání prefixu k volajícímu číslu.

    Přepis cílového čísla - přiřazení přepisovacího pravidla, nejčastěji se používá pro odstranění prefixu volaného čísla.

    Poznámka - možnost zadání upřesňujících údajů

 

Pravidla:

    Základní nastavení

    Extenze - vzor nebo číslo. Příklad: _0. všechna čísla začínající nulou (tečka je zástupný znak pro alespoň jedno číslo)

                                                           _X. všechna čísla s minimální délkou dvě. (X je zástupný znak pro čísla 0-9)

                                                           _[46-9]XX trojmístná čísla 400 - 499, 600 - 999

                                                           12345 pouze číslo 12345

                                                           _. tento zápis nepoužívat! Pro všechna čísla se píše _X.

                                                           Na pořadí zadaných pravidel nezáleží. Existují-li dvě pravidla _X. a _5., přednost mají čísla

                                                           začínající 5 (X má menší prioritu). Zástupný znak . má nejvyšší prioritu. Jsou-li dvě pravidla

                                                          _X. a _X5., přednost má pravidlo _X. Správný zápis by byl: _XX. a _X5.

    Poznámka - možnost zadání upřesňujících údajů

    Aplikace - přiřazení aplikací definovaných ve Frontách Call Centra, Distribuci hovorů v IVR nebo Zákaznické aplikaci, Konference nebo směrování na jiný trunk.