Rozhraní pro ústředny verze 3.x a do 4.5.x je popsáno v PDF. 


Další text je vázán na rozhraní ústředny od verze 4.6.x a vyšší.

 SOAP

On-line výpis událostí SOAP serveru včetně možnosti získání historických záznamů o provozu.

V logu jsou dostupné diagnostické údaje k SOAP serveru.

Zapnutím podrobnějšího logování v záložce nastavení je možné logovat např. obsah proměnných atd.

Toto nastavení nedoporučujeme používát pro produkční režim.

Obecné informace k SOAPu jsou dostupné na adrese

http://www.ipex.cz/ustredny-a-telefony/ipbx/erp-crm-integrace/soap-rozhrani#soap-funkce

Webhook

Tato integrace s platformou VOIPEX umožňuje získávat informace o událostech formou přijímání HTTP POST komunikace.

V platformě jsou definovány parametry systému kam události posílat

 • URL - adresa webového serveru

Přihlašovací jméno a heslo - přihlašovací údaje pro http basic authentication


 
FORMÁT ZPRÁV

formát JSON

 • EventName - nazev události (Ringing,Answered,Hangup)

 • From - číslo volajícího

 • To - číslo volaného

 • Line - číslo zkrácené provolby

 • Email - email volaného(pokud je dostupný)

 • Login - login volaného(pokud je dostupný)

 • UniqueId: id hovoruEventName

 • Ringing - vyzvánění hovoru

 • Answered - zvednutí hovoru

 • Hangup - položení hovoruPříklad{

 EventName: Ringing,

 From: 777888999,

 To: 222333444,

 Line: 444,

 Email: petr.novak@jehofirma.cz,

 Login: petr.novak,

 UniqueId: 1412256225.1941

}EXAMPLES

V níže uvedeném repozitáři naleznete příklady jak funkci implementovat. Dostupné jsou příklady pro jazyky PHP a C# (.NET).
https://bitbucket.org/ipex/examples/src/master/Server-side-integration/

V linuxu je možné příklady stáhnout např. takto git clone https://bitbucket.org/ipex/examples.git

REST

Dokumentace REST API je dostupná ve službě apiary.io na adrese  http://docs.ipbx.apiary.io/