Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • K uživateli ve sdílení pohledů byly doplněny informace pro rychlejší identifikaci (e-mail, společnost):

...

Logy

 • Všechny logy v aplikaci byly upraveny na maximální počet záznamů 1000, kvůli optimalizaci rychlosti systému (týká se to např.: logu příchozí a odchozí mailové komunikace, logů automatizačních úloh a webhooků, logů událostí/aktivit uživatelů a dalších logů v aplikaci)

Komunikační vlákno

 • Úprava navázání vlákna konverzace v e-mailové komunikaci pro případy, kdy se v předmětu e-mailu vyskytne více ID požadavku (nově si systém vezme pro párování první ID zprava)

...

 • Chyba při mazání služby v případě vazby na e-mailovou schránku

 • Zpracování e-mailu bez adresy odesílatele

 • Chyba při odebírání uživatele ze společnosti, pokud byl uživatel ve více společnostech

 • Chyba při úpravě uživatelského formuláře v požadavku

 • Chybné zobrazení operátora v reportu výkazu práce

 • Chyba, kdy operátor mohl vyhledávat zákazníky, na které neměl oprávnění

 • Chyba mazání portálu

 • Chybné filtrování lokality v inventáři

 • Chyba v podmínce pohledu Vloženo období (Minulý měsíc)

 • Chybějící překlady do cizího jazyka v Pozvánce

 • Chyba při sdílení kalendářů, kdy sdílení nešlo uložit

 • Chyba při použití řešitele v podmínce pohledu (řešitel se neuložil)

 • Chyba v chatu při kliknutí na historii minulých konverzací

 • Chybějí AJ lokalizace v nastavení SPAMu

 • Chybně zvolený SMTP server pro odeslání notifikace

 • Chyba, kdy článek v Databázi znalostí označený jako koncept se zveřejnil

 • Chyba, která se zobrazí při ukládání nového dotazníku

 • Chyba s filtrováním dle SMTP server v logu SMTP komunikace

 • Chyba s mizející položkou v případě vlastního vzhledu formuláře

 • Chybné vložení odpovědi, pokud je při vkládání komentáře zvolena volba “Jako zadavatel”

 • Chybné logování odchozí (e-mailové) komunikace

 • Chyba způsobující nefunkční pozvánky v Automatizaci

 • Při zakládání požadavku přes tlačítko Nový a současném vytvoření uživatele v dialogu nového požadavku se uživatel po vytvoření automaticky nevyplnil do pole Zadavatel zakládaného ticketu, což bylo opraveno

Verze 4.12.1

Vylepšení

Optimalizace IMAP protokolu pro komunikaci s příchozí e-mailovou schránkou

 • IMAP již neoznačuje sám mail za stažený, když se na něj ticketing dotáže, ale udělá to ticketovací systém sám, až jej má přeměněný v ticket/zprávu

Vyhledávání nad historií chatů

 • Rozšíření možností vyhledávání nad historií chatů (např. podle chatovacího profilu, IP adresy chatujícího, hodnocení operátora, stavu): Chat/Historie

...