Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Obecný popis

Webhook

Tato integrace s platformou VOIPEX umožňuje získávat informace o událostech formou přijímání HTTP POST komunikace.

...

 • URL - adresa webového serveru
 • login/heslo - přihlašovací údaje pro http basic authenticationUdálosti

formát JSON

 • EventName - název události (Ringing,Answered,Hangup)
 • From - číslo volajícího
 • To - číslo volaného
 • Line - číslo zkrácené provolby
 • Email - email volaného(pokud je dostupný)
 • Login - login volaného(pokud je dostupný)
 • UniqueId - id hovoru
 • Queue - název fronty
 • Direction - směr hovoru  [incoming,outgoing,incominglocal,outgoinglocal]
 • Reason - důvod ukončení hovoru

...

Code Block
languagejs
titlePříklad
{
 EventName: Ringing,
 From: 777888999,
 To: 222333444,
 Line: 444,
 Email: petr.novak@jehofirma.cz,
 Login: petr.novak,
 UniqueId: 1412256225.1941
}

Schéma

Gliffy
nameserver side integration


Příklady

V níže uvedeném repositáři naleznete příklady jak funkci implementovat. Dostupné jsou příklady pro jazyky PHP, Node.js a C# (.NET).

...