Manuál pro WinCti (podpora ukončena 1.1.2018)

Pro zjednodušení Integrace dodáváme vlastní aplikaci, která umožní integrovat systémy,

které nemají přímo propojení na TAPI nebo SOAP. Primárně se používá jako nástroj pro

spouštění událostí v počítači uživatele. Používá se tedy, pokud není systém připraven

k integraci jako náhrada.


WinCTI umí při příchozím hovoru:

  - Otevřít kontakt v Outlooku

  - Volat adresu URL

  - Otevřít okno aplikace

  - Komunikovat s web serverem pomocí protokolu SOAP


Aplikace umí dále pracovat se schránkou, takže číslo ve schránce dokáže jednoduše

zavolat. Tímto nástrojem je možné integrovat v podstatě vše, co uživatel vidí na svém monitoru.

Typicky se používá pro integraci kontaktů mimo systémy, například v excelu, na webu a

podobně. Umožňuje funkce Click to call a zjišťování informací o příchozím hovoru.


Instalace WinCti

Instalační balíček pro TAPI ovladač získáte po přihlášení do vašeho webového uživatelského

rozhraní iPBX a v menu Ke stažení/TAPI si stáhnete 32 nebo 64-bit instalační soubor TAPI ovladače.

Po provedení instalace TAPI ovladače je nutné pomocí konfiguračního souboru provést

automatickou konfiguraci TAPI ovladače.

Instalační balíček WinCti (notifikátor příchozích hovorů) získáte po přihlášení do vašeho

webového uživatelského rozhraní iPBX a v menu Ke stažení/TAPI si stáhnete instalační

soubor notifikátoru příchozích hovorů.


Konfigurace WinCti

Po instalaci a prvním spuštění WinCti je potřeba v menu Linka TAPI vybrat sip zařízení

AutoDial vr1a_číslo linky ke kterému bude počítač přiřazen.


Možnosti nastavení

V menu Možnosti nastavujeme parametry pro zobrazování příchozích hovorů


Notifikace

  Zobrazovat notifikaci o příchozích hovorech

    Aktivace zobrazování příchozích hovorů

  Akce při příchozím hovoru

    Aktivace definovaných akcí při příchozí hovoru

    Otevřít kontakt v Outloku - otevře kontakty z MS Outloku

    Otevřít kontakt v prohlížeči - otevře kontakty v prohlížeči (možnost propojení s IS)

    Otevřít v externí aplikaci - otevře externí aplikaci např Excel, Word atd.

    Najít na serveru - otevře kontakty z informačního systému (IS)

Formát čísel

    Předčíslí pro ext. volání - nastavení prefixu pro odchozí ext. volání

    Volat číslo ze schránky - aktivace volání čísel zkopírovaných do schránky (funkce Click to call)


Zobrazení volání

Funkce Click to call

    Funkce slouží k vytáčení telefonních čísel z různých prostředí pomocí jeho zkopírování do

    schránky. Stav schránky je indikován změnou ikony na hlavním panelu (obrázek 1).

    Vytočení čísla se provede kliknutím na sluchátko na hlavním panelu nebo po kliknutí

    pravým tlačítkem myši na ikonu sluchátka a pomocí menu volat číslo (obrázek 2).

       obrázek 1                                         obrázek 2Příchozí volání  Bez aktivace příchozího hovoru

    V tomto případě se zobrazí pouze základní informace o čísle příchozího hovoru (obrázek 3)

  S aktivací v externí aplikaci

    V tomto případě se zobrazí informace o jméně a čísle příchozího hovoru (obrázek 4), bez

    možnosti zobrazení dalších informací nebo doplnění těchto informací.

                  obrázek 3                                              obrázek 4

  S aktivací najít na serveru

    V tomto případě se pomocí SOAP rozhraní zobrazí informace o jméně a čísle příchozího

    hovoru (obrázek 5), s možností zobrazení dalších informací nebo doplnění těchto informací v

    informačním systému (CRM). V případě, že není kontakt nalezen v CRM máme možnost

    založit novou kartu k telefonnímu číslu (obrázek 6).


                          obrázek 5                                             obrázek 6