Mitel (dříve Aastra)

Autokonfigurace

Nastavení konfiguračních souborů vybraných typů telefonů. Konfiguraci je možné nahrát do každého podporovaného zařízení pomocí HTTP protokolu. Ve službách ústředny lze definovat globální nastavení telefonů pomocí společného konfiguračního souboru a pro některé telefony lze předefinovat tlačítka. Společný

konfigurační soubor se projeví ve všech telefonech využívající autokonfiguraci. Předdefinovaná tlačítka se mohou u každého telefonu libovolně měnit. Je možné do autokonfigurace přidat individuální šablony které lze přidělit vybraným zařízením, výsledný vygenerovaný soubor se skládá z parametrů nastavených u zařízení, z

parametrů v šabloně a parametrů v globálním konfiguračním souboru

 

Konfigurace

Změna nastavení konfiguračního souboru aastra.cfg ve kterém se definují základní

parametry telefonů Aastra pro centrální nastavení.

Přednastavení tlačítek

Přednastavení defaultních hodnot tlačítek pro centrální nastavení telefonů Aastra.

Nastavení tlačítka pro tel seznam se používá tento příkaz

 

Typ tlačítka : XML

Hodnota: https://<server>/ipbx/phones/aastra/xml/seznam.php?device= $?$SIPUSERNAME$$

 

 

Tato hodnota zobrazí všechny záznamy tak jak jsou vidět v seznamu kontaktů. V případě, že potřebujeme zobrazit kontakty zařazené do určité skupiny je hodnota (skupina se definuje v menu SYSTÉM/SKUPINY, kontakty se do ní zařadí v seznamu kontaktů).

 

Hodnota: https://<server>/ipbx/phones/aastra/xml/seznam.php?device= $?$SIPUSERNAME$$&groups=260&individual=1

 

groups= 0                -> zadny seznam skupin

             2,3,4          -> zobraz skupiny s ID 2,3,4

            neni zadano -> zobraz super globalni seznam

&

individual= 1                  -> prislusny seznam s ID_OWNER = ID $$USERNAME$$ (cislo linky)

                0                  -> nic

                neni zadano -> nic

 

Nastavení tlačítka pro agenty front call centra

Platí pro přístroje Aastra 6757i, 6755i,6731i,6730i

Typ tlačítka : XML

Hodnota: https://<server>/ipbx/phones/aastra/xml/acd.php?device= $?$SIPUSERNAME$$&acdkey=prgtkeyN

 

Po restartu se stav telefonu ruší, proto je nutné nastavit v autokonfiguračním souboru aastra.cfg parametr „action uri startup“ který zavolá synchronizační skript sync.php, který nastaví telefon do stavu před restartem.

 

action uri startup: https://<server>/ipbx/phones/aastra/xml/sync.php?device=$$SIPUSERNAME$$&acdkey=prgkeyN

 

Nastavení tlačítka pro přesměrování

Platí pro přístroje Aastra 6757i, 6755i,6731i,6730i

Typ tlačítka : XML

Hodnota: https://<server>/ipbx/phones/aastra/xml/fwd.php?device= $$SIPUSERNAME$$&fwdkey=prgkeyM

 

Po restartu se stav telefonu ruší, proto je nutné nastavit v autokonfiguračním souboru aastra.cfg parametr „action uri startup“ který zavolá synchronizační skript sync.php, který nastaví telefon do stavu před restartem.

 

action uri startup: https://<server>/ipbx/phones/aastra/xml/sync.php?device=$$SIPUSERNAME$$&fwdkey=prgkeyM

 

Pokud se používá na zařízení XML tlačítko agenta fronty a přesměrování současně tak je hodnota

 

action uri startup: https://<server>/ipbx/phones/aastra/xml/sync.php?device=$$SIPUSERNAME$$&acdkey=prgkeyN&fwdkey=prgkeyM

Nastavení notifikace při příchozím hovoru do skupiny

Platí pro přístroje Aastra 6757i, 6755i,6731i,6730i

Oznámení o příchozím hovoru do skupiny, které se zobrazí na displeji telefonu a spustí zvukovou signalizaci. Hovor je možné pomocí tlačítek převzít.

action uri xml sip notify: http://<server>/ipbx/phones/aastra/xml/pickup.php?device=$$SIPUSERNAME$$

Na ústředně je nutné povolení

sip xml notify event: 1

Nastavení cesty pro autokonfiguraci pomocí web managementu telefonu

  • Konfigurační server/Protokol pro stahování: HTTP
  • HTTP server: IP adresa PBX
  • Složka HTTP: ipbx/phones/aastra

 

Nastavení cesty pro autokonfiguraci pomocí DHCP

Linux (typicky /etc/dhcp/dhcpd.conf)

 

option tftp-server-name "http://<server>/ipbx/phones/aastra";

 

Cisco

 

Router(config-dhcp)# option 66 ascii http://<server>/ipbx/phones/aastra