2 Metody pro prihlášení a získání oprávnění

  • Metoda getAccessToken - vrací autentizační token potřebný pro ověření ostatních požadavků.
  • Metoda getAccessRights - vypíše seznam oprávnění (typické použití pro nastavení modulu v B2BISP7). Původně funkce VoipexGetAccessRights.