5 Metody pro aktivaci a nastavení služeb

 • Metoda ceaseMobileService - zrušení mobilního čísla
 • Metoda changeSimCard - změna SIM karty u mobilního čísla
 • Metoda createMobileService - aktivace mobilního čísla
 • Metoda getMobileService - detail mobilního císla
 • Metoda getNumberList - výpis služeb, které se identifikují pomocí čísla
 • Metoda portInMobileService - příchozí portace čísla
 • Metoda portOutMobileService - odchozí portace čísla
 • Metoda reactivateMobileService - obnovení pozastaveného mobilního čísla
 • Metoda suspendMobileService - pozastavení mobilního čísla
 • Metoda updateMobileService - aktualizace mobilního čísla
 • Metoda validatePortationCodeCvop - ověření portačního kódu ČVOP
 • Metoda resetPostpaidLimit - obnovení měsíčního postpaid limitu