Komunikátor 1.9.2

CC Kontaktní centra

  • Upraveno počítání přihlášených operátorů a probíhajících hovorů ve statistice front v panelu operátora


Telefonní funkce

  • Přidány notifikace přidaných a odebraných zařízení (např. připojení náhlavní soupravy)
  • Upravena správa připojovaných zařízení. Poslední připojené zařízení se nastaví jako aktivní.
  • Přidána vizuální notifikace ukončení hovoru (je zobrazena celková doba hovoru)
  • Opraveno seřazení seznamu posledních hovorů (poslední hovor nahoře)


Videokonferenční funkce

  • lze zrušit běžící meeting a uvolnit tak videomístnost pro další meetingy při ukončení rychlé schůzky před koncem plánovaného času dojde k uvolnění rezervace místnosti a je možné ihned aktivovat další rychlou schůzku


CRM konektory

  • přidána podpora vytáčení pomocí protokolu TEL z vašeho CRM (pouze pro Win10)
  • přidána podpora pro CRM 1CLICK


Další funkce a drobné opravy

  • opravena možnost resetu zapomenutého hesla (způsobí zaslání emailu s linkem na reset hesla)