2 Přístupové role

https://restapi.ipex.cz/documentation-roles

V tabulce jsou role používané v REST API. Role lze kombinovat.

sekcemetodaURLpopissuperadminadminpodporarealizacefakturace
accountPOST/accountsVytvoření uživatelského účtuxxxxx
accountPUT/accounts/{login}Úprava uživatelského účtuxxxxx
accountGET/accounts/{login?}Seznam uživatelských účtůxxxxx
accountDELETE/accounts/{login?}Smazání účtuxxxxx
callsGET/callsVýpis hovorůxxxxx
connectorsPOST/connectors/{connectorId}/deactivateZrušení SIP Trunkuxxxx
connectorsPUT/connectors/{connectorId}Změna SIP Trunkuxxxx
connectorsPOST/connectorsAktivace nového SIP Trunkuxx
x
connectorsGET/connectors/{connectorId}Detail konektoruxxxxx
connectorsGET/connectors/invoicesSeznam vyúčtování pro všechny konektoryxxxxx
connectorsGET/connectors/{connectorId}/invoicesSeznam vyúčtování pro daný konektorxxxxx
connectorsPOST/connectors/{connectorId}/orderNewBlockObjedná pro daný konektor nový blok číselxxxx
connectorsPOST/connectors/{connectorId}/portInNaimportuje do konektoru zadané bloky číselxxxx
connectorsPUT/connectors/{connectorId}/phoneNumbers/{number}Editace číslaxxxx
connectorsGET/connectors/{connectorId}/phoneNumbers/{number}Seznam číselxxxxx
connectorsGET/connectorsSeznam konektorůxxxxx
customersGET/customersVýpis zákazníkůxxxxx
customersGET/customers/{id}Detail zákazníkaxxxxx
customersPOST/customersVýtvoří nového zákazníkaxxxxx
customersPUT/customersAktualizace parametrů zákazníkaxxxxx
freeUnitsGET/freeUnits/historyVýpis čerpání volných jednotekxxxx
invoicesGET/invoices/{paymentType?}Získání fakturačních podkladůxxxxx
invoicesGET/invoices/{paymentType}/{fileFormat}Tiskový výstup z fakturačních podkladůxx

x
mobileGET/mobile/{number}/resetPostpaidLimitProvede zrušení limitu mobiluxxxx
mobileGET/mobile/{number}/reactivateProvede odblokovani mobiluxxxx
mobilePUT/mobile/{number}/renewVýměna SIM karty pro službu/číslo.xxxx
mobilePUT/mobileÚprava mobilního číslaxxxx
mobilePOST/mobileVytvoření mobilního číslaxx
x
mobileGET/mobile/{number?}Detail mobilního číslaxxxxx
requestsGET/requests/{requestId}Detail objednávkyxxxxx
requestsDELETE/requests/{requestId}Storno objednávkyxxxx
ruianGET/ruian/{fulltext}Načte seznam adres, které nejlépe odpovídají zadanému fulltextu.xxxxx
ruianGET/ruian/address/{number}Načte adresu pro zadané čísloxxxx
servicesGET/voip/{number}/creditNačte historii kreditu pro voipxxxx
servicesGET/mobile/{number}/creditNačte historii kreditu pro mobilexxxx
servicesPUT/voip/{number}/creditProvede přičtení kreditu pro voipxxxx
servicesPUT/mobile/{number}/creditProvede přičtení kreditu pro mobilexxxx
servicesPUT/mobile/{number}/deactivateProvede ukončení voip službyxxxx
servicesGET/servicesSeznam číselxxxxx
simcardsPOST/simcards/{providerId}Přidělení SIM karet providerovixxxx
simcardsGET/simcardsVýpis SIM karetxxxx
simcardsGET/containers/{containerId}/simcardsVýpis SIM karetxxxx
simcardsGET/mobile/{number}/changeSimCard/{newIccId}Změna IccId pro simkartuxxxx
tariffPlansGET/tariffPlans/{tariffPlanId?}Seznam ceníkůxxxx
tariffPlansGET/tariffPlans/{tariffPlanId}/priceVrátí cenuxxxx
tariffPlansGET/tariffPlans/{tariffPlanId}/trunkTypesNačte číselník ceníků pro tarifxxxx
tariffPlansGET/mobile/availablePortationDates/{cvop}Seznam možných dnů portacexxxx
tokenPOST/tokenPřihlašovací tokenxxxxx
voipGET/voip/profiles
xxxx
voipPUT/voipÚprava nastavení voip číslaxxxx
voipPOST/voipVytvoření voip číslaxx
x
voipGET/voip/{number}/stateDetail voip číslaxxxxx
voipGET/voip/{number}Detail voip číslaxxxxx