Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

    - aktivuje možnost nastavení času v minutách před přepnutím na stav "nepřítomnost" 

Image Added

Menu AUDIO

Audio systém

...

    - zapíná funkci pro potlačení šumu v hovoru 

Image Added

Menu UDÁLOSTI


Proactive Typing Notifications:

  Nastavuje aktivaci zobrazování vyskakovacího okna při příchodu nové zprávy 

Image Added


Menu ADVANCED

Contact sources:

...

    - LDAP configuration možnost využití kontaktů z LDAP serveru

Image Added

 

Logging:

  Možnost nastavení logování protoklů (SIP,XMPP, RTP, ice4j) s možností nastavení počtu a

  velikosti souboru a jeho uložení disk počítač pomocí tlačítka Archive logs.

Image Added

 

Dostupnost

  Nastavení dostupnosti

...

    o vaši nedostupnosti (obrázek 2 - 4), která se zobrazuje v komunikátoru pod vašim jménem.

Image AddedImage AddedImage AddedImage Added

      obrázek 1               obrázek 2                      obrázek 3                    obrázek 4     

 

 

 

Zprávy/Volání

  Zprávy/Volání

...

    jména nebo čísla a nebo pomocí číselnice (obrázek 7).

Image AddedImage AddedImage Added

      obrázek 5                         obrázek 6                                 obrázek 7

 

  Při příchozím nebo odchozím hlasovém volání máme možnost využít další speciální telefonní funkce:

Image Added

 

      1.         2.          3.          4.         5.          6.         7.         8.          9.        10.

    1. Zobrazení klávesnice pro možnost volby čísel v dtmf
    2. Konference (obrázek 9)
    3. Přidržení hovoru
    4. Zapnutí/vypnutí záznamu hovoru
    5. Přepojení hovoru (obrázek 10)
    6. Sdílení plochy (v této verzi není podporováno)
    7. Přepnutí na celou obrazovku
    8. Zapnutí videa ( v této verzi není podporováno)
    9. Detaily o hovoru (obrázek 8)
  10. Zavěšení hovoru

Image AddedImage AddedImage Added

 

        obrázek 8                            obrázek 9                                      obrázek 10  

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na uživatele se zobrazí nabídka možností jeho správy (obrázek 11)

Image Added

      obrázek 11


  Odeslat zprávu

    Odeslání krátké zprávy (IM) uživateli

...

  přejmenovat na Jan Novák)

Image AddedImage Added

        obrázek 11                                   obrázek 12

 

  Přidání skupiny

  Vaše kontakty můžete pro větší přehlednost třídit dle vytvořených skupin (obrázek 13).

Image Added

                           obrázek 13