Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Název

Název projektu. Povinná položka.

Kód

Libovolný identifikátor projektu.

Archivovat

Příznak projektu pro ukončené projekty. Na takový projekt již nelze vykazovat, pokud je zapnuto.

Barva

 Volitelná barva projektu.

Popis

Popis projektu.

...