Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Použití

 • Umožňuje jednoduchou správu požadavků z mobilního telefonu nebo tabletu

 • Zadavatelé požadavků a řešitelé mohou vytvářet, přistupovat a řešit požadavky z libovolného místa, využíváním aplikace se tak výrazně snižuje doba odezvy

 • Slouží spíše pro základní práci s tickety (zadání, vložení komentu, změna stavu), vhodná pro lidi v pohybu (obchodníci apod.)

Omezení

 • Některé funkčnosti jsou oproti desktopové verzi omezeny (viz popis níže u jednotlivých náhledů obrazovek)

 • Nelze např. tickety kategorizovat, štítkovat, vkládat interní komenty - jen veřejné, vyplňovat pole uživatelského formuláře, vykazovat čas, slučovat a vytvářet vazby mezi tickety 

Stažení aplikace 

 • Requestor Aplikaci pro nejrozšířenější mobilní platformy (Android, iOS) si lze stáhnout zdarma - pro Android na Google Play, pro iOS na Apple Store pod názvem Requestor Service Desk

Uvnitř mobilní aplikace - náhledy obrazovek

Pohledy/zásobníky práce

Přehled ticketů v zásobníku


Uvnitř ticketu - jednotlivé komentáře

Uvnitř ticketu - vlastnosti

Vložení komentáře

 • lze vložit jen veřejný či interní komentář

 • lze přiložit přílohy - soubor či pořídit fotku a přiložit ji

Image RemovedImage Added

Změna stavu ticketu/ovládání workflowZaložení nového ticketu

 • nejsou k dispozici pro vyplnění pole uživatelského formuláře ani kategorie

Fulltextové vyhledávání nad tickety