Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pro potřeby obsluhy zákaznické linky je k dispozici modul kontaktního centra. Je zaměřeno na základní funkce, které by měly splňovat očekávání většiny firemurčeno pro příchozí hovory zákazníků na jedno číslo/ více čísel, které obsluhuje více operátorů současně. Hovory jsou řazeny do fronty, mohou být nahrávány. Kontaktní centrum není určeno pro odchozí navolávání zákazníků.

Základní charakteristika :

  • příchozí hovory zákazníků do firmy
  • nasměrování hovorů do fronty (IVR) 
  • předání hovoru na volného agenta
  • přehledový panel o činnosti call centra
  • přihlášení/odhlášení agenta z call centra


Produktové video, jak aplikace Call centra VOIPEX TEAM 2.0 vypadá a jak ji lze využít:

View file
nameprodukt-call-centrum_2-0_IPEX_201809.mp4
height250