Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Jméno a příjmení kontaktní osoby (s možností prokliku na kartu do vašeho CRM)
 2. Jméno firmy spojené s tímto kontaktem (s možností prokliku na kartu do vašeho CRM)
 3. Telefonní číslo vlajícího
 4. Stav hovoru 1. vyzvání / 2. hovoří / 3. ukončený hovor (grafické znázornění stavu viz níže)
 5. Až 6 vámi vybraných údajů o firmě pro rychlou představu o důležitosti zákazníka (např. důležitost, obrat, dluh, otevřených nabídek, ...)
 6. Doba hovoru 
 7. Pole pro zápis textu poznámky k hovoru, která bude uložena do vašeho 
 8. Tlačítko pro zápis poznámky a zavření CTI okna
 9. Tlačítko pro zavření CTI okna bez zapsání poznámky

...

Příklad grafických ikon pro znázornění stavů hovoru :

 1. vyzvánění
 2. probíhající hovor
 3. ukončeno/zavěšenoInformace zobrazené při nenalezení žádného kontaktu

...

 1. Ikona pro otevření okna úkolu k hovoru
 2. Poznámka k hovoru je současně textem úkolu
 3. Rychlé volby pro nastavení datumu úkolu
 4. Tlačítko pro uložení úkolu do CRM a zavření okna CTI


Ovládání SIP klienta komunikátoru

...

přímo přes CTI okno


Ovládací prvky SIP klienta se zobrazují za těchto podmínek :

...