Aplikace CTI okno

Aplikace je dostupná jako součást telekomunikační platformy VOIPEX.


Základní rozdělení informací CTI okna

Při zpracování příchozího hovoru mohou být zobrazený různé varianty CTI okna, v závislosti na tom, jaké informace o volajícím se podařilo z CRM zjistit k telefonnímu číslu:

 • Byl nalezen jediný jednoznačný kontakt 
 • Nepodařilo se najít žádný kontakt
 • Bylo nalezeno více kontaktů se stejným číslem


CTI okno pro variantu - Nalezen jedinečný kontakt :

Jsou zobrazeny :

 1. informace o kontaktní osobě a firmě spojené s touto osobou a stav hovoru
 2. Vybrané informace o firmě
 3. Sekce pro zápis poznámky k hovoru. V této sekci se mohou zobrazit také další tlačítka s funkcemi, např. založení úkolu k hovoru (TASK)
 4. Další doplňující informace k firmě nebo kontaktu


CTI okno pro variantu - Nenalezen žádný kontakt :

 Jsou zobrazeny :

 • vyhledávač kontaktů a firem
 • tlačítko pro založení nové obchodní příležitosti (NEW LEAD)
 • tlačítko pro založení nové kontaktní osoby (NEW CONTACT)


CTI okno pro variantu - Nalezeno více kontaktů :

 Jsou zobrazeny :

 • seznam nalezených kontaktů se stejným telefonním číslem
 • vyhledávač kontaktů a firem
 • tlačítko pro založení nové obchodní příležitosti (NEW LEAD)
 • tlačítko pro založení nové kontaktní osoby (NEW CONTACT)


CTI okno pro variantu - Více záložek nezpracovaných hovorů

Pokud uživatel nestihne zapsat poznámku a uzavřít okno s hovorem, je následující hovor otevřen v samostatné záložce CTI okna. Mezi těmito záložkami lze přepínat a postupně je odbavovat. Při poslední zbývající záložce se okno vrátí do původního vzhledu bez záložek.
Informace zobrazené při nalezení jedinečného kontaktu


 1. Jméno a příjmení kontaktní osoby (s možností prokliku na kartu do vašeho CRM)
 2. Jméno firmy spojené s tímto kontaktem (s možností prokliku na kartu do vašeho CRM)
 3. Telefonní číslo vlajícího
 4. Stav hovoru (grafické znázornění stavu viz níže)
 5. Až 6 vámi vybraných údajů o firmě pro rychlou představu o důležitosti zákazníka (např. důležitost, obrat, dluh, otevřených nabídek, ...)
 6. Doba hovoru 
 7. Pole pro zápis textu poznámky k hovoru, která bude uložena do vašeho 
 8. Tlačítko pro zápis poznámky a zavření CTI okna
 9. Tlačítko pro zavření CTI okna bez zapsání poznámky


Příklad grafických ikon pro znázornění stavů hovoru :

 1. vyzvánění
 2. probíhající hovor
 3. ukončeno/zavěšenoInformace zobrazené při nenalezení žádného kontaktu

Vyhledání kontaktu

 1. Pole pro zadání jména a příjmení. Zadaný text se nejprve použije pro vyhledání kontaktu v CRM a pokud je stisknuto tlačítko NEW LEAD nebo NEW CONTACT je text použit pro založení příslušného objektu ve vašem CRM
 2. Oblast pro zobrazení výsledků hledání
 3. Tlačítko pro založení nové příležitosti (NEW LEAD)
 4. Tlačítko pro založení nového kontaktu (NEW CONTACT) 
 5. Zobrazený výsledek hledání. Kliknutím lze přepnout na detail jako by byl kontakt nalezen jednoznačný
 6. Pokud byl kontakt nalezen uživatelem, je zobrazeno upozornění, aby si uživatel opravil nastavení kontaktu v CRM. Zobrazením vybraného kontaktu NEJSOU opraveny v CRM nastavení telefonního čísla v kontaktech a očekává se, že tuto operaci provede uživatel prostředky CRM (na kartě kontaktu v CRM). 
 7. Na kartu kontaktu v CRM se lze prokliknout i přes jméno kontaktu


Založení nového kontaktu

 1. Do pole pro zadání jména a příjmení uživatel zapíše údaje o osobě se kterou hovoří
 2. Po stisknutí tlačítka NEW CONTACT je na pozadí založen kontakt do vašeho CRM, zobrazeno nové okno s otevřenou kartou kontaktu v CRM
 3. CTI okno se přepne do zobrazení pro zápis poznámky k hovoru. Uživatel je upozorněn, že kontakt je v CRM zapotřebí upravit. Typicky přiřadit k firmě nebo i založit novou firmu, přidat titul nebo opravit správně jméno kontaktu. Tyto operace lze v CRM udělat kdykoli, správná vazba na firmu a opravené údaje se zobrazí při dalším volání. Doporučujeme zapsáním poznámky CTI okno uzavřít a ponechat si k editaci otevřené jen okno CRM.


Založení nové obchodní příležitosti (LEAD)

Probíhá prakticky stejně jako založení nového kontaktu, jen se založí v CRM objekt obchodní příležitosti. Za zmínku stojí snad jen značka "(lead)" uvedená za jménem kontaktu. Signalizuje, že se nejedná o plný kontakt ale pouze o lead.
Informace zobrazené při nalezení více kontaktů

Uživatel si může vybrat jeden z nabízených kontaktů, je však po zobrazení okna pro zápis poznámky vybraného kontaktu vyzván k opravě údajů v CRM. Pro snadnější nalezení karty kontaktu v CRM může uživatel kliknout na SHOW DETAIL kdy mu je otevřena karta CRM s detailem vybraného kontaktu.Založení úkolu k hovoru (TASK)

 1. Ikona pro otevření okna úkolu k hovoru
 2. Poznámka k hovoru je současně textem úkolu
 3. Rychlé volby pro nastavení datumu úkolu
 4. Tlačítko pro uložení úkolu do CRM a zavření okna CTI


Ovládání SIP klienta komunikátoru přímo přes CTI okno


Ovládací prvky SIP klienta se zobrazují za těchto podmínek :

 • uživatel má licenci KOMPLET nebo CALLCENTRUM
 • uživatel má nastavenou linku, aby hovory přijímal pomocí komunikátoru

Jsou dostupné funkce :

 • přijmout hovor
 • mute/unmute
 • přepojit hovor
  • s konzultací
  • bez konzultace
 • ukončit hovor