Integrace Shoptet

Shoptet.cz je významný poskytovatel e-shopů na českém trhu obsluhující více než 20 tisíc eshopů. Kontaktní centrum IPEX je zajímavým doplňkem pro zajištění kvalitní zákaznické péče jednotlivých eshopů.

Díky propojení kontaktů získají pracovníci zákaznické péče vašeho eshopu (agenti) přehled nad komunikací se svými zákazníky.

 

Informace o volajícím při příchozím hovoru :

 • agent vidí jméno volajícího ihned při vyzvánění hovoru

 • vidí také dalších až 6 libovolných údajů o zákazníkovi

 • agent má k dispozici ovládací prvky hovoru jako zvednout nebo odmítnout hovor

 

Rychlý proklik na kartu Shoptetu :

 • je možné otevření detailu kontaktu v Shoptetu na jedno kliknutí

 • agent neztrácí čas vyhledáváním zákazníka v Shoptetu

 • lze proklikávat i na jiné agendy nebo do jiných systémů

 

Panel agenta kontaktního centra :

 • agent vidí jméno a firmu volajícího

 • může prioritně obsloužit VIP zákazníka

 • nevyřízené hovory lze odbavovat řízeně bez duplicitního volání více operátory jednomu zákazníkovi

 

 

Statistiky kontaktního centra :

 • supervisor vidí statistiky volání s uvedením identifikace zákazníka

 • zjistí který zákazník je nejvíce komunikující

 • díky zprůhlednění vytížení agentů může sledovat zda jsou zákazníci odbaveni v co nejkratším čase

 

Inteligentní směrování hovorů :

 • volající může upřesnit důvod hovoru a tím být ihned směrován na vhodného agenta

 • podle čísla volajícího může být hovor směrován např. na VIP agenty nebo přiřazeného obchodníka

 • nastavením pauzy agentem budou další hovory směrovány na další volné agenty

 

Aktivace doplňku v Shoptetu

Doplněk si zaktivujete v tržišti doplňků v Shoptetu kliknutím na dlaždici :

 

Následně vás budeme kontaktovat a dokončíme aktivaci doplňku. Doplněk zajišťuje periodickou synchronizaci registrovaných kontaktů z vaší instance Shoptetu do vaší instance Kontaktního centra IPEX. Tu vám nastaví technik IPEXu.

Příprava pro synchronizaci Registered Customers

Budete potřebovat “Permanent public link of selected export”. Najdete ho ve svém Shoptetu v agendě “Customers” v sekci “Export customers”. Vyberte typ “XML” a zrušte omezení na vaši IP adresu.

 

Příprava URL na proklik do Shoptetu

Pro správné nastavení prokliku do Vašeho Shoptetu, budeme potřebovat znát URL adresu na proklik k objednávkám zákazníka :

 

 

Příprava pro synchronizaci Unregistered Customers

Pokud požadujete i synchronizaci neregistrovaných kontaktů, lze tyto získat jen z objednávek.

V administraci Vašeho Shoptetu vytvořte šablonu pro optimalizovaný export kontaktů Objednávek podle následujícího postupu :

 • V sekci Objednávky → Export klikněte na “Vytvořte vlastní typ exportu”

 

 • Vyberte formát “XML” a pojmenujte šablonu například “IPEX Helpdesk”

 

 • Podle následujícího obrázku nastavte pole “Hlavička XML”, “Tělo XML” a “Patička XML”:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <orders> <order> <orderId>#id#</orderId> <orderDate>#date#</orderDate> <email>#email#</email> <phone>#phone#</phone> <fullName>#billFullName#</fullName> <companyName>#billCompany#</companyName> <companyIc>#billCompanyId#</companyIc> <customerType>#customerType#</customerType> <customerGroupName>#customerGroupName#</customerGroupName> <customerGroupType>#customerGroupType#</customerGroupType> </order> </orders>

 

 • Nastavení šablony uložte.

 • Vyberte šablonu IPEX Helpdesk

 • Vyberte období (pro vyzkoušení jen třeba pro dva dny)

 • zkopírujte url pro exportVýše uvedené věci prosím připravte, aby nastavení synchronizace bylo provedeno co nejrychleji.