Integrace Sugar CRM

Vlastnosti integrace :

 • Lze vytočit hovor na telefonu přímo z karty zákazníka/kontaktu v CRM
 • Při příchozím hovoru se na počítači uživatele zobrazí CTI okno s informacemi o volajícím
 • V informacích o volajícím lze nadefinovat zobrazení doplňujících informací jako obrat, dluh, důležitost, obchodník, ...
 • Každý hovor je v CRM zapsán v evidenci hovorů i když není obsloužen
 • K záznamu o hovoru lze zapsat poznámku nebo úkol přímo z CTI okna bez nutnosti hledat v CRM
 • Pokud se nepodaří k číslu volajícího dohledat kontakt v CRM lze z CTI okna založit nový kontakt nebo nový lead
 • více popis z pohledu uživatele viz Aplikace CTI okno


Předpoklady :

 • Sugar CRM verze 6.4.1 (on premise i cloud varianta) a vyšší
 • iPBX 3.3.8 a vyšší
 • Windows 7 a vyšší 
 • osoba zákazníka s právem administrace v jeho CRM


Co musí připravit administrátor zákazníka :


Videoukázka


Ukázka obrazovky seznamu úkolů přiřazených k accountu :Ukázka obrazovky seznamu hovorů přiřazených k accountu :