Integrace s ERP/CRM systémy

Jsme otevřeni integraci

Díky integraci telefonních funkcí do informačních systémů ušetříte až 20% času stráveného hledáním kontaktů a zápisem informací o komunikaci se zákazníky ručně do informačního systému.

Integrace telefonních funkcí do informačních systémů pro podporu vnitropodnikových procesů je určena pro všechny společnosti, které si uvědomují, ze pro odlišení se od své konkurence potřebují maximálně zefektivňovat své procesy, zvyšovat produktivitu svých zaměstnanců a poskytovat svým zákazníkům a partnerům nadstandardní služby a péči.

Platforma je plně připravena k integraci svých telefonních funkcí do libovolného informačního systému, jako například CRM, ERP, HRM apod.

Integrace je dostupná jak přes obecné rozhraní (API) tak pomocí již připravených modulů/pluginů jednotlivých komerčních systémů.

Integrace s komerčními ERP/CRM

V tabulce naleznete seznam komerčních systémů, kde máme připraveno a otestováno hotové řešení. Implementace se provádí bez nebo s minimální potřebou programingu a řešení je relativně rychle nasaditelné. 

AplikaceVytočení hovoruZobrazení volajícíhoPropojení s kalendářemEvidence hovorůZpůsob integraceVíce info
Salesforce CRM
 •  
 •  
 •  
 •  
Nativní rozšíření SFIntegrace Salesforce
MS Dynamics CRM
 •  
 •  
 •  
 •  
CRM okno KomunikátoruIntegrace Microsoft CRM
K2
 •  
 •  
 •  
 •  
Nativní rozšíření K2Integrace K2
Shoptet
 •  
 •  
 •  
 •  
CRM okno KomunikátoruIntegrace Shoptet
Integromat
 •  
 •  
 •  
 •  
Integromat scénář/templateIntegrace pomocí platformy Integromat
SugarCRM
 •  
 •  
 •  
 •  
CRM okno KomunikátoruIntegrace Sugar CRM
1CLICK CRM
 •  
 •  
 •  
 •  
CRM okno KomunikátoruIntegrace 1CLICK CRM
Raynet CRM
 •  
 •  
 •  
 •  
IntegromatImport kontaktů
MS Exchange/ MS Outlook
 •  
 •  
 •  
 •  
TAPI driver, Jitsi plugin


Google Apps
 •  
 •  
 •  
 •  
Google Apps účetIntegrace Google Apps
Lotus Notes
 •  
 •  
 •  
 •  
TAPI
I6 Cybersoft
 •  
 •  
 •  
 •  
WinCTIManuál pro WinCti
ABRA
 •  
 •  
 •  
 •  
TAPI driver
Inovio
 •  
 •  
 •  
 •  
Web applet
VistosCRM
 •  
 •  
 •  
 •  


MERK
 •  
 •  
 •  
 •  
Integromatdohledání MERK dat do kontaktů

Vytočení hovoru

Pomocí ikony lze u kontaktní osoby iniciovat volání přes telefonní přístroj nebo komunikátor.

Zobrazení volajícího

Při vyzvánění příchozího hovoru je zobrazeno CTI okno s informacemi o volajícím a proklikem na kartu zákazníka v CRM. Podle typu CRM mohou být dostupné i další funkce jako zapsání poznámky k hovoru nebo vytvoření úkolu k hovoru. 


Evidence hovorů

Na kartu zákazníka automaticky eviduje informace o proběhnutých hovorech bez nutnosti zápisu uživatelem. Mohou být propárovány i nahrávky hovorů.


Univerzální způsoby integrace

V tabulce naleznete seznam různých způsobů integrace na systémy, kde není připraveno hotové řešení. Vyžaduje programing na straně systémů zákazníka a může zabrat více času.

Způsob integraceVýhodyNevýhody
Webová client side integrace
 • Snadná implementace pomocí SDK (Javascript)

Server side integrace
 • Komunikace realizována jedním propojením na platformu
 • Snadné logování událostí na straně serveru
 • Klientská část CRM musí podporovat  realtime komunikaci pro zobrazování událostí (websockety, AJAX, sockety…)
/wiki/spaces/VD/pages/184746039
 • možnost napojení na libovolný systém zákazníka
 • bez nutnosti programovat frontend CRM okna
 • nutný programing REST API brány na straně zákazníka
VOIPEX kontakty
 • zprovoznění zobrazování informací o volajícím v řádu hodin
 • bez nutnosti programingu frontend nebo backend aplikace
 • synchronizovat kontakty lze z vašeho systému i bez nutnosti programingu 
  (postačí znalosti práce s Excelem a exportem do csv souboru)
 • kontakty jsou uloženy v zabezpečeném úložišti, ale mimo infrastrukturu zákazníka


Porovnání možností ovládání hovorů

Tabulka popisuje aktuální možnosti ovládání hovorů v jednotlivých typech integrace.

FunkceREST APIWebová integrace(CTI)Webcom (GraphQL API)poznámky
callnelzenelzeano (ve vývoji)vytvoří přímý hovor z koncového zařízení
referCallanoanonelzeclick2call. První je vytvořen příchozí hovor na zařízení a po zvednutí je vytvořen hovor ústřednou hovor na cílové číslo
blindTransferanonenepřepojení naslepo
atxTransferanonenepřepojení s konzultací
cancelAtxTransferanonenepřerušení konzultačního hovoru a vrácení se k volajícímu
answernelzenelzenezvednutí hovoru na koncovém zařízení
hangupanoanoano (ve vývoji)zavěšení hovoru