Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Desktop komunikátor sdružuje různé způsoby komunikace v jednom rozhraní jako je volání, dostupnost, posílání

zpráv nebo správa kontaktů. Ve verzi ipbx 3.0 se používá jako desktop komunikátor sw JITSI http://www.jitsi.org/.

 

Instalace komunikátoru

Instalační balíček komunikátoru získáte po přihlášení do vašeho webového uživatelského rozhraní iPBX

a v menu Ke stažení/Desktop komunikátor si stáhnete 32 nebo 64-bit instalační soubor komunikátoru.

Po instalaci a prvním spuštění komunikátoru provedeme zapnutí provisioningu v menu
Nástroje/Možnosti/Advanced/Účtování/. Zde aktivujeme Povolit účtování a do položky Zadat účtovací URI

ručně zadáme údaje z bodu 2 ve webovém rozhraní iPBX. Provedeme ukončení aplikace v menu

Soubor/Ukončit a po opětovném spuštění komunikátoru budeme vyzváni k zadání přihlašovacího

jména a hesla dle bodu 3. ve webovém rozhraní iPBX.

 

Konfigurace komunikátoru

V menu NÁSTROJE/MOŽNOSTI/ můžete konfigurovat uživatelské nastavení desktop komunikátoru,

ostatní parametry se konfigurují pomocí autokonfigurace.


Menu GENERAL

Spuštění:

  Spustit automaticky JITSI automaticky po zapnutí počítače

    - automatické spuštění JITSI po zapnutí PC

  Po spuštění zkontrolovat aktualizace

    - automatická kontrola aktualizací, nedoporučuje se aktivovat

Zpráva:

  Zpráva skupinového chatu ve společném okně

    - zobrazování zpráv ve společném okně

  Zaznamenat historii chatu

    - zapnutí zaznamenávání konverzace, pomoci fce ukázat lze nastavit zobrazovaní nastaveného počtu zobrazení

  Odeslat zprávu pomocí

    - možnost nastavit odeslání zprávy pomoci klávesy Enter nebo Ctrl+Enter

Stav:

  Změnit stav během nepřítomnosti

    - aktivuje možnost nastavení času v minutách před přepnutím na stav "nepřítomnost"

 

Menu AUDIO

Audio systém

  Nastavuje používání audio portu

    - port audio je to standartní ověřený systém pro audio

    - port wasapi je to nový systém pro audio, který může mít problém s kompatibilitou

      na starších systémech

    - none vypnutí audio portu


  Povolit potlačení echa

    - zapíná funkci pro potlačení echa v hovoru

  Povolit redukci šumu

    - zapíná funkci pro potlačení šumu v hovoru

 

Menu UDÁLOSTI


Proactive Typing Notifications:

  Nastavuje aktivaci zobrazování vyskakovacího okna při příchodu nové zprávy

 


Menu ADVANCED

Contact sources:

  Nastavuje možnost využívání seznamu kontaktů z těchto externích zdrojů

    - Google contatcs možnost využítí kontaktů z google ůčtu, které jsou využívány i na smartphonu

    - Thunderbird možnost využití kontaktů z poštovního klienta od Mozzily

    - Adress book možnost využití kontaktů z poštovního klienta MS Outlok

    - LDAP configuration možnost využití kontaktů z LDAP serveru

Logging:

  Možnost nastavení logování protoklů (SIP,XMPP, RTP, ice4j) s možností nastavení počtu a

  velikosti souboru a jeho uložení disk počítač pomocí tlačítka Archive logs.

 

Dostupnost

  Nastavení dostupnosti

    Provádí prostřednictvím využití společných globálních stavů: Online, Chci si povídat, Pryč,Nerušit a Offline.

   Pomocí těchto stavů komunikátor poskytuje okamžitou vizuální prezentaci uživatelů (obrázek 1).


  Stavové zprávy

    Máme zde možnost přidat osobní zprávu na stavovém displeji, můžete zde dát podrobnosti

    o vaši nedostupnosti (obrázek 2 - 4), která se zobrazuje v komunikátoru pod vašim jménem.

Zprávy/Volání

  Zprávy/Volání

    Po označení příslušného kontaktu máme možnost poslat zprávu nebo uskutečnit hlasové volání (obrázek 5,6).

    Vytáčení telefonních čísel můžeme rovněž provést zapsáním telefonního čísla do vyhledávacího pole pro zadání

    jména nebo čísla a nebo pomocí číselnice (obrázek 7).

 

 

  Při příchozím nebo odchozím hlasovém volání máme možnost využít další speciální telefonní funkce:

 

 

    1. Zobrazení klávesnice pro možnost volby čísel v dtmf
    2. Konference (obrázek 9)
    3. Přidržení hovoru
    4. Zapnutí/vypnutí záznamu hovoru
    5. Přepojení hovoru (obrázek 10)
    6. Sdílení plochy (v této verzi není podporováno)
    7. Přepnutí na celou obrazovku
    8. Zapnutí videa ( v této verzi není podporováno)
    9. Detaily o hovoru (obrázek 8)
  10. Zavěšení hovoru

 

 

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na uživatele se zobrazí nabídka možností jeho správy (obrázek 11)


  Odeslat zprávu

    Odeslání krátké zprávy (IM) uživateli

  Volat

    Uskutečnění hlasového volání na uživatele

  Odeslat soubor

    Odeslání datového souboru uživateli

  Přemístit do skupiny

    Přemístění kontaktu do jiné skupiny

  Přemístit kontakt

    Přemístění kontaktu

  Přidat kontakt do linky

    Přidání nového kontaktu

  Odebrat kontakt

    Odebrání kontaktu

  Přejmenovat kontakt

    Přejmenování kontaktu

  Zobrazit historii

    Zobrazení komunikační historie kontaktu tříděných po měsících

  Informace o kontaktech

    Detailní informace o kontaktu, pokud je má kontakt vyplněny

 

Správa kontaktů

  Přidání kontaktu

  Vaše kontakty jsou jména, která se objevují v seznamu, zároveň můžete přidat i kontakty

  lidí s kterými komunikujete (obrázek11 a12).

  Stejně jako jejich jména (přezdívky) seznam zobrazuje také informace týkající se jejich dostupnosti.

  Můžete přidat kontakt, odstranit kontakt a přejmenovat kontakt (872@seznam.cz můžete

  přejmenovat na Jan Novák)

  Přidání skupiny

  Vaše kontakty můžete pro větší přehlednost třídit dle vytvořených skupin (obrázek 13).

 

 

  • No labels