Jak mám postupovat, když mi nefungují data v zahraničí (roaming)

Ve svém telefonu v sekci nastavení mobilních dat zkontrolovat:

  • zda jsou zapnuta data pro ČR
  • jestli je povolen roaming
  • využití dat (jestli nejsou vyčerpána)

Po ověření dále:

  • restartovat telefon
  • ručně změnit operátora
    • telefon se většinou přihlásí k mobilnímu operátorovi s nevyšší úrovní signálu. V případě maximálního vytížení může mobilní operátor upřednostnit obsloužení požadavku na data svých zákazníků a pak až roaming