Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Délka pauzy, po kterou se čeká před tím, než se začne znovu spojovat na všechny agenty.

POZOR: hodnota  0 hodnota 0 není přípustná. Při nastavení hodnoty 0 je reálná hodnota 5.

...

Tato úprava řeší problém pokud agent ukončí hovor a přesto na agenta jsou spojovány další hovory a není respektován
nastavený čas prodlevy před spojením dalšího hovoru. 
Nastavený čas však nyní akceptuje všechny fronty, aby měl agent prostor zpracovat předešlý hovor. 

...

Panel
titleHlášení s jednotně nastavenou periodou

Oznamování pořadí ve frontě

  • V případě, že ve frontě je volný agent, začne nejdříve první vyzváněcí cyklus. Až po nastavené periodě se přehraje oznámení o pořadí.

  • V případě, že ve frontě volný agent není, přehraje se oznámení ještě před prvním vyzváněcím cyklem.

  • Hodnota Ne nevypíná hlásku Děkujeme za vaši trpělivost, viz níže.

Váš hovor je právě první v pořadí - Volba hlásky. Přehraje se ve chvíli, kdy příchozí hovor do fronty je první čekající či se ocitne na první pozici čekající na volného agenta. Oznámení o pozici se již nepřehrává.

Právě jste volající číslo ... - Volba hlásky. Přehrává se ve chvíli, kdy před příchozím hovorem do fronty je již alespoň jeden čekající hovor.

... čekající na hovor se zástupcem - Volba hlásky. Druhá část oznámení výše o pozici ve frontě.

Děkujeme za vaši trpělivost - Volba hlásky. Přehraje se i v případě vyplého vypnutého Oznamování pořadí ve frontě. V případě, že ve frontě je volný agent, začne nejdříve první vyzváněcí cyklus. Až po nastavené periodě se přehraje oznámení. V případě, že ve frontě volný agent není, přehraje se oznámení ještě před prvním vyzváněcím cyklem. Při změně textu hlásky lze tuto hlásku použít v případě požadavku hlášení o obsazení všech operátorů ještě před vyzváněcím cyklem. Hláska se aktivuje nastavením "Perioda hlášení výše". Pro přehrání hlásky jen jednou bez dalšího opakování nastavte periodu např. 999s.

Oznamování odhadované doby čekání

  • V případě, že ve frontě je volný agent, začne nejdříve první vyzváněcí cyklus. Až po nastavené periodě se přehraje oznámení o pořadí.

  • V případě, že ve frontě volný agent není, přehraje se oznámení ještě před prvním vyzváněcím cyklem.

Odhadovaná doba obsazení je - Volba hlásky.

Perioda hlášení výše [s] -perioda v sekundách hlásek níže. 0 - pro úplné vypnutí všech oznámení níže. 

...