Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

V případě využití funkce převzetí hovoru není podporována konfigurace linky s funkcí volat všechna zařízení včetně ME  (profil), případně linka bez profilu s aktivní funkcí mobility extension. V této kombinaci nevznikne nahrávka hovoru.