Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Modul pro automatické vytáčení čísel v rámci kampaní:

 • telecasting (přehrání informativní hlásky pro marketing, oznámení výpadku, dostupnosti)

 • kampaně s možností interakce volaného (IVR aplikace s možností směrování hovoru do call centra nebo záznam odpovědi volaného do helpdeskového systému formou emailu, ticketu, IM zprávy v komunikátoru)

 • automatické vytočení hovoru operátorům CC.

Aktivace dialeru

 • min podporováno od verze ústředny 4.6.0 , pro správné fungování je potřeba mít na ústředně a vyšší (grafické IVR)

  při aktivaci je nutné zřídit Wombat instaci a založit v ústředně modul “dialer” a zpřístupnit na tento vytvořený wombat,

  trunk musí být nakonfigurovaný v prostředí wombat
 • aktivace služby je provedena techniky NOC po obchodní dohodě

Správa kampaní - zakládání, úprava, mazaní

 • pro zřízení kampaně je potřeba mít nachystáno:

  • IVR aplikaci (Grafické IVR s vazbou na speciální linku v dialplanu)

  • callerId - číslo, které se zobrazí volanému

  • seznam čísel na která bude voláno

 • při vytváření kampaně se dále nastavuje:

  • pravidla pro opakování hovoru

  • časové omezení kampaně (hodiny a dny v týdnu)

  • popis kampaně

 • Ve správě kampaní lze kampaně editovat a smazat

...