Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Aktuální zobrazení čekajících a probíhajících hovorů ve frontách
 • Dnešní statistika vybraných front
 • Žebříček agentů s nejvíce zodpovězenýmí hovory
 • Žebříček agentů, kteří byli nejdelší dobu na neplacených pauzách
 • Počet všech nevyřízených hovorů dnes a celkově ve frontách
 • Nevyřízené hovory (dnešní, celkové)
 • Dostupnost front a aktuální stav přihlášení operátorů
 • Agenti - hovory (seznam operátorů a celkový počet hovorů v CC včetně informaci o odchozích a příchozích hovorech, včetně hovorového času)
 • Agenti - seznam přihlášených operátorů s online zobrazením stavu operátora, informací o jeho čísle linky a počtu příchozích hovorů včetně hovorového času.
 • Hovory - zobrazení čekajících a probíhajících hovorů z vybraných front
 • Krátké informační zprávy
 • Agentcallstatus (umožňuje stránkovat zobrazení a zobrazit více záznamů na na stránkách, které se postupně zobrazují. Sortování funguje na jednotlivých stránkách) (příjmení, linka, status operátora CC, počet příchozích a odchozích hovorů, celkový čas hovoru).

Aktuálně dostupné metriky graficky:

Image Added


Příklad zobrazení wallboardu

...