13 Význam parametrů

status - stav čísla (použito getNumberList, getMobileService)

 • reserved - Rezervované číslo pro aktivaci
 • active - Aktivní číslo
 • canceled - Zrušeno číslo, znovupoužitelné je po 6 měsících
 • stopped - Pozastaveno číslo, např. kvůli neplacení
 • prepared - Připraveno k aktivaci, jedná se o technický mezistav
 • limited - Číslo je omezeno z důvodu záporného kreditu.

 

clir - identifikace volajícího (použito createMobileService, updateMobileService, portInMobileService)

 • permanent - Nezobrazit a bez možnosti změny na telefonu
 • temporaryAllowed - Zobrazit, ale lze změnit na telefonu
 • temporaryRestricted - Nezobrazit, ale lze změnit na telefonu

 

sms - povolení sms (použito createMobileService, updateMobileService, portInMobileService)

 • incoming - zapnuto pouze příchozí
 • outgoing - zapnuto pouze odchozí
 • allowAll - zapnuto
 • blockAll - vypnuto

 

outgoingCall - povolení odchozích hovorů (použito createMobileService, updateMobileService, portInMobileService)

 • blockAll - vypnuto
 • blockInternational - zapnuto pouze národní volaní
 • allowAll - zapnuto

 

premiumService - povolení prémiových služeb (použito createMobileService, updateMobileService, portInMobileService)

 • blockAll - blokovat vše (900 - 909 a DMS)
 • blockCall - blokovat vše (900, 901, 903-909) mimo SMS platby a DMS
 • allowAll – neblokovat

 

requestStatus - stavy objednávek (použito getRequestList )

 • new - nová
 • processing - probíhá zpracování
 • canceled - zrušená
 • finished - dokoncená
 • error - chyba při zpracování

 

requestType - typy objednávek (použito getRequestList )

 • activate_mobil - aktivace nového mobilního císla
 • portin_mobil - vstupní portace mobilního císla
 • portin_voip - vstupní portace voip císla
 • change_mobil - aktualizace parametru mobilního císla
 • change_datapack_mobil - zmena datového balícku u mobilního císla
 • change_sim_mobil - zmena SIM karty
 • suspend_mobil - pozastavení mobilního císla
 • reactivate_mobil - reaktivace mobilního císla
 • cease_mobil - zrušení mobilního císla
 • change_tariff_mobil - panovaná zmena ceníku a flatu
 • limit_mobil - omezení služeb mobilního císla
 • unlimit_mobil - zrušení omezení služeb mobilního císla

 

monthlyLimitNotification - měsíční limit pro notifikaci postpaid čísel

 • výchozí limit je 0Kč = funkce notifikace je vypnuta. Do limitu jsou zapocítány i paušální poplatky (včetne datových balíčků, dokupování dat apod.). Pro zapnutí je nutno zadat částku nejméně 300Kč.
 • Při překročení limitu je zákazníkovi odeslána SMS. Na začátku každého měsíce je limit znovu obnoven. Každý měsíc je tedy odeslána pouze 1 SMS zpráva.
 • Pomocí metody resetPostpaidLimit je možné provést ruční obnovení limitu.

 

currentAvailableUnits - volné jednotky

 • Volné jednotky definují např. volné minuty, SMS, data atd. Názvy kategorií je možné definovat v editoru ceníku. V metodě getMobileService je možné zjistit aktuální stav volných jednotek. Názvy kategorií je možné získat pomocí metody getTariffPlanList.