Outlook Add-in 1.x

1.5.1 (2019-09-10)

Bug fixes

 • při pokusu o přeplánování schůzky na termín obsazený jinou schůzkou není uživatel upozorněn že k přeplánování nedošlo a Outlook rozešle pozvánky na nový termín i když video nemohlo být přeplánováno

1.5.0 (2019-08-08)

New features

 • založení periodické schůzky (zatím jsou podporovány pouze základní periodicity :
  • denní (včetně možnosti omezení jen na pracovní dny) *
  • týdenní *
  • měsíční *
  • roční *
  • pozn:*) je podporována pouze základní perioda např. každý týden přesně ve stejnou dobu. Není podpora pro složitější periodicitu např. pro periodu každý druhý týden, první pondělí v měsíci apod.
 • smazání celé periodické řady (zatím není podporována možnost smazat vybranou schůzku z řady)
 • přeplánování celé periodické řady (zatím není možnost přeplánovat vybranou schůzku z řady na jiný termín)


Bug fixes

 • aktualizace platnosti certifikátu pro korektní instalaci doplňku

1.4.5 (2019-05-01)

Bug fixes

 • pokud příjemce videoschůzky má nainstalován doplněk a snaží se akceptovat videoschůzku, je zobrazena chyba "You do not have rights to update this meeting"
 • při pokusu o založení periodické videoschůzky je uživatel upozorněn, že tato možnost není zatím podporována
 • vylepšeno logování

1.4.4 (2019-04-10)

Bug fixes

 • kliknutí na otevření logu v přihlašovacím dialogu nic nezobrazuje (nyní se otevře adresář kde jsou uloženy logy)
 • při uložení schůzky vyskočí chyba pokud jsou v účastnících složitější typy kontaktů z Exchange (nyní je uživatel upozorněn, kterým kontaktům se nepodařilo načíst email a nebude jim tedy pozvánka doručena)
 • při uložení schůzky bez zadání textu v těle schůzky vyskočí chyba 
 • kontrola aktualizace doplňku se opět provádí s periodou 1 den


1.4.3 (2019-04-08)

Bug fixes

 • návrat ke kontrole aktualizace doplňku při každém spuštění Outlooku


1.4.2 (2019-04-04)

Bug fixes

 • v některých případech končí pokus o založení schůzky chybou


1.4.1 (2019-04-02)

Bug fixes

 • zrychlení načítání doplňku omezením kontroly na aktualizaci místo při každém spuštění na pouze 1x za 24 hodin


1.4.0 (2019-02-19)

New features

 • při načtení schůzky z Komunikátoru pomocí iCAL pozvánky bude zobrazeno ve které místnosti je schůzka rezervována

Bug fixes

1.3.4 (2018-12-19)

New features

 • v přihlašovacím formuláři lze zapnout logování operací doplňku pro diagnostiku problémů
 • pole "Místo konání" v detailu schůzky není přepsáno pokud je zde vyplněna vybraná místnost Exchange. Lze tak ve schůzce mít naplánovánu i rezervaci fyzické místnosti z kalendáře Exchange
 • přidáno přepínání prostředí Produkce/Beta/Alfa

Bug fixes

 • posílání časového posuvu podle zóny uživatele
 • zrychlení spouštění doplňku pomocí asynchronního volání API