2.1.1 Diagnostika


Zobrazuje stav a diagnostiku ISP ústředny.

Je dostupná pouze pokud má provider ISP ústřednu a zároveň roli superadmin, admin nebo podpora.

Pokud provider ISP ústřednu nemá, proklik z dashboardu providera do dashboardu diagnostiky není možný.


Obsahuje grafy znázorňující:

- počet paralelních hovorů v čase (data po třech minutách)

- počet online zařízení v čase (data po dvou a půl hodinách)

- počet typů zařízení v čase (data po dvou a půl hodinách)


Data je možné obnovit stiskem tlačítka “Obnovit data” v horním panelu.