2.9 Ticketing

Pro zjednodušení nahlášení požadavku ze strany partnera a zlepšení přehledu o otevřených požadavcích, byl do B2B zaintegrován modul Ticketing.

Mezi požadavky evidovanými v tomto modulu můžete nalézt:

  • informace o odchozích portacích k jinému operátorovi

  • nahlášené incidenty a výpadky služeb

  • vámi zadané provozní požadavky (přidělení čísel, úpravy fakturace, podněty ke zlepšení aplikací a služeb)

 

Modul je dostupný z levého menu pod ikonou Ticketing

Přístup k modulu mají všichni uživatelé B2B, je však nutné potvrdit přístup statutárem partnera pro každého uživatele.

Uživatel si při prvním otevření modulu může požádat o schválení přístupu. Oddělení péče o zákazníky IPEX následně kontaktuje statutára k odsouhlasení povolení přístupu.

 

Uživatel s povoleným přístupem se dostane do obrazovky portálu. Zde může zadat svůj požadavek do příslušné kategorie:

 

Uživatel se také může podívat na již dříve zadané požadavky. Tyto vidí nejen zadané jím samým, ale i všechny které zadali jeho kolegové nebo které vznikly ze strany systémů nebo péče o zákazníky IPEX.