B2B 8.x

8.32.0 (2020-09-17)

New features

 •   VPC-4380 z administrace šablon mailů lze poslat náhled realizačního mailu na emailovou adresu realizátora přihlášeného do B2B

Bug fixes

 • VPC-4315 Optimalizace chování levého menu

8.31.0 (2020-08-20)

New features

 •   VPC-4103 v editaci uživatele bude možné nastavit oprávnění pro uživatele v editoru kontaktů: admin / read / disable

Bug fixes

 • drobné opravy vzhledu a title v menu

8.30.0 (2020-08-20)

New features

 • VPC-3749 Průvodce pro objednání a rychlou konfiguraci PBX kontaktního centra včetně aktivace demo fronty s aktivním číslem, založení až 5 uživatelů s licencí CC s rozesláním realizačních emailů pro spuštění komunikátorů a s návody na vyzkoušení a seznámení se s funkcemi komunikátoru a kontaktního centra 

Bug fixes

 • INC-001964 Fulltext hledání nevyhledává v číslech služby SIP konektor

8.29.0 (2020-07-22)

New features

 • VPC-3805 proklik na dashboard PBX přímo z dashboardu zákazníka
 • VPC-4276 pro PBX verze >=4.6 je administraci přepínána na novou verzi administrace pbx.voipex.io
 • VPC-4270 v editoru šablon realizačních mailů lze upravovat i šablonu pro realizaci uživatele s licencí Callcentrum (v režimu rychlé konfigurace a objednání)
 • VPC-4330 v editoru šablon realizačních mailů lze upravovat i subject mailu a email kdo je odesílatelem

Bug fixes

 • VPC-4152 Refactor komponenty tabulka

 • VPC-4336 Oprava překlepů
 • VPC-4339 Vyúčtování SIP konektoru pro aktuální měsíc končí 400 Bad Request

8.28.1 (2020-06-29)

Bug fixes

 • VPC-4264 přidat do ticketu se žádostí o přístup popis procesu co má kdo udělat

8.28.0 (2020-06-25)

New features

 • VPC-4102 v evidenci integrací služby PBX/CC umožnit výběr zdroje identity pro panely a statistiky CC pokud má zákazník aktivních více modulů integrace současně

Bug fixes

 • VPC-4209 opravy drobných chyb 

8.27.1 (2020-06-10)

Bug fixes

 • INC-004411 Nelze editovat role přístupového účtu protože formulář vyžaduje nové heslo, i když se neměnilo

8.27.0 (2020-06-09)

New features

Bug fixes

 •  INC-004389 Nejde zadat portace

8.26.0 (2020-05-28)

New features

 • VPC-3786 Zobrazit dlaždici Nová ústředna providerům, kteří mají povoleno objednávání služby bez nutnosti kontaktovat obchodníka IPEX
 • VPC-4145 Info o podminkách objednání služby Ústředna na formulaři pro objednání
 • VPC-3906 ve formuláři ukončení služby Mobil zrušena možnost Ukončit odportováním. S příchodem portací pomocí OKU kodu ztratila tato funkce smysl. O žádosti o odportování čísla k jinému operátorovi jste nově informováni v nové sekci Ticketing

Bug fixes

 • VPC-4066 Upraveno formátování dlouhých formulářových nápověd do odstavců

 • VPC-4159 Přiřazení SIM karty ve formuláři pro objednání služby Mobil není funkční pomocí našeptávače/filtru 

8.25.0 (2020-05-14)

New features

 • VPC-4080 zobrazovat scrollbar napříč prohlížeči a OS

Bug fixes

 • VPC-4132 drobné opravy a vylepšení formulářů
 • VPC-4076, VPC-4177 oprava ikon
 • VPC-4107 optimalizace rychlosti aplikace

 • VPC-4150 drobné opravy v operátorském modulu 
 • VPC-4143 oprava vyhledávání aby nebylo citlivé na diakritiku

8.24.0 (2020-04-30)

New features

 • VPC-4093 v modulu Evidence čísel přidat přes ikonu otazníku odkaz na dokumentaci jak pracovat s OKU kódy
 • VPC-4115 v dashboardu zákazníka zobrazit dlaždici Uživatelé i v případě, že má zákazník založeného jen uživatele s rolí Statutár
 • VPC-4112 přidat výběr adresy umístění čísla do formulaře žádosti o přidělení bloku čísel do služby Trunk nebo služby PBX/CC

Bug fixes

 • VPC-4060, VPC-4072, VPC-4076 upravy stylu a prvků formulářů

8.23.0 (2020-04-16)

New features

 • VPC-4055 v detailu služby PBX/CC přidat možnost na smazání nepoužívané ústředny. Lze smazat jen pokud nemá již žádné uživatele ani aktivní telefonní čísla.

Bug fixes

8.22.0 (2020-03-31)

New features

 • VPC-4089 přejmenovat modulu "Správce čísel" na "Přehled čísel a OKU kódů"

Bug fixes

8.21.0 (2020-03-30)

New features

 • VPC-4022 přidat kalkulačku orientační ceny a návratnosti produktu Helpdesk&Ticketing
 • úpravy formulářů pro zavedení portací pomocí OKU kódu

Bug fixes

8.20.0 (2020-03-30)

New features

 • VPC-3997 změnit pole referenční číslo na referenční číslo/OKU ve formulářích pro portaci
 • optimalizace pro prohlížeč Safari
 • rozsáhlá výměna a vylepšení prvků formulářů

Bug fixes

8.19.0 (2020-03-05)

New features

 • VPC-3858 nový modul "Správa čísel"

Bug fixes

 • VPC-3740 Dashboard i editace služby "Pevná linka" nezobrazuje aktuální Odchozí profil volání, pokud ho změní modul Antifraud

8.18.0 (2020-02-13)

New features

Bug fixes

 • VPC-3796 Nejde změnit nastavení Periodického dobíjení kreditu (voip)
 • VPC-3806 Na dashboardu zákazníka se zobrazují nulové výpisy
 • VPC-3872 chyba zobrazení v modulu Analýza zisku

8.17.0 (2020-02-06)

New features

 • VPC-3538
  V modulu “Statistiky” je nová sekce “Přehled kreditu u předplacených služeb”, kde jsou zobrazeny kredity všech služeb v režimu prepaid

 • VPC-3719
  V dashboardu ústředny přidáno tlačítko “Rozšířené nastavení” pro zobrazení nové stránky prohlížeče s plnou administrací ústředny

Bug fixes

 • drobná vylepšení

8.8.0 (2019-09-23)

New features

 • VPC-3405 V dashboardu providera je nová dlaždice "Top 5 zákazníků" podle tržby za minulý měsíc
 • VPC-3440 V dashboardu providera je nová dlaždice "Diagnostika" poskytující informace a grafy o ISP infrastruktuře např. grafy souběžných hovorů  (přístupné po domluvě s obchodníkem)
 • VPC-3375 Hromadný import nových uživatelských licencí
 • VPC-3389 V integračním konektoru CRM 1CLICK lze definovat prefixy a štítky pro rozdělení kontaktů podle států
 • VPC-3433 V SIP konektoru je omezena možnost vložení pouze jedné ip adresy

Bug fixes

 • VPC-3466 Denní zahraniční limit lze snížit pod min limit
 • VPC-3397 Přístupové role - opravy


8.7.0 (2019-09-05)

New features

 • VPC-3241 Přepínání jazyka CZ/EN v modulu administrace uživatelů (v nastavení komunikátoru)
 • VPC-3447 Přidán ping v dashboardu pevné linky

Bug fixes

 • INC-001756 v dashboardech Výpisu hovorů se nezobrazuje defaultně aktuální měsíc
 • INC-001759 seznam Pevných linek zobrazuje jen offline v registraci i když jsou čísla zaregistrována
 • INC-001762 v dashboardu Pevné linky není správně zobrazen typ Přesměrování
 • INC-001787 nefunguje Aplikovat změny v administraci uživatelů v komunikátoru
 • VPC-3446 U pevných linek se tabulka zbytečně přenačítá
 • VPC-3438 logy ústředny mají chybně 2 přípony TXT a CSV


8.6.0 (2019-07-29)

New features

 • VPC-3305 zneaktivnit dlaždice výběru nové místnosti pokud nemá zákazník ještě žádného uživatele
 • VPC-1353 Hromadný import uživatelů (zatím dostupné jen pro interní testování v IPEXu)

Bug fixes

 • VPC-3295 po vypršení tokenu se nepřesměruje na přihlašovací obrazovku
 • VPC-3323 V některých dashboardech je jiné pořadí tlačítek než bylo zvykem dříve, vráceno na původní pořadí
 • VPC-3303 refaktoring tabulky SIM karet
 • VPC-3291 Na dlaždicích komunikačních licencí je chybně uveden limit pro velikost prostoru pro nahrávky hovorů


8.5.0 (2019-08-08)

New features

 • VPC-3250 v modulu Nastavení v sekci Branding přidáno tlačítko Zrušit logo

Bug fixes

 • INC-001564 ve výpisu hovorů se nezobrazí ihned po zobrazení všechny dny uvedeného období
 • INC-001604 pro některá čísla se místo detailu čísla zobrazí hláška Unexpected error


8.4.3 (2019-07-18)

Bug fixes

 • VPC-2412 zobrazení loaderu během načítání dat a sjednocení na všech stránkách a modulech
 • VPC-3284 po založení uživatele v B2B se neprovede refresh seznamu uživatelů
 • VPC-3309 při kliku na pole Adresa formuláře Pevná linka dojde k jeho nechtěnému reloadu
 • REQ-078948 nefunkční parametr nextPath pro přesměrování na správnou stránku po přihlášení

8.4.2 (2019-07-13)

Bug fixes

 • INC-001564-B v modulu vyúčtování po kliknutí na vyúčtování jiného zákazníka není zobrazeno naposledy prohlížené období

8.4.1 (2019-07-12)

Bug fixes

 • INC-001564 modul vyúčtování si nepamatuje nastavené období při přechodu mezi vyúčtováním jednotlivých zákazníků

8.4.0 (2019-07-11)

New features

 • VPC-2214 V sekci Vyúčtování přidáno tlačítko Statistika videokonferencí zákazníků
 • VPC-3071, VPC-3072 V Průvodci rychlé konfigurace videokonference zobrazen text šablony mailu s možností úpravy textu před odesláním, abych věděl co se uživatelům odešle
 • VPC-3079 V sekci Nastavení přidána dlaždice Nastavit šablony realizačních mailů
 • VPC-3076 V sekci Nastavení přidána dlaždice Branding aplikací s možností nastavit logo a barevné schéma (nutno domluvit povolení této funkce s obchodníkem)
 • VPC-3203 V detailu uživatele lze zapnout volbu „API komunikátoru“
 • pro operátora :
  • VPC-3078 Lze povolit providerovi prodej služby Videokonference
  • VPC-3075 Lze povolit providerovi nastavovat si branding
  • VPC-3085 V sekci Vyúčtování přidáno tlačítko Statistika videokonferenci providerů

Bug fixes

 • INC-001334 Nefunguje trideni a filtrovani stavu registrace
 • INC-001454 složený filtr ve Fulltextovém vyhledávání pri exportu prehledu nebere v potaz uplatneny filtr
 • INC-001461 dobíjení kreditu
 • INC-001479 kontrola silnější policy hesla ve formulářích customer, voip, SIP konektor, fax probíhá jen pokud je zadáno nové heslo, není vynucována změna hesla při editaci formuláře obecně
 • INC-001500 Problém se zadáním ČVOP
 • INC-001513 Chyba portačního formuláře - adresa neodpovídá číslu pevné linku
 • INC-001517 Chybně zobrazený limit pro notifikaci u mobilního čísla
 • INC-001524 Problém s exportem výpisu hovorů zákazníka
 • INC-001544 Vyplněná položka "Nastavení firewallu" - b2b
 • VPC-3234 Nezobrazuje se v některých případech stav v detailu objednavky
 • VPC-3284 po zalozeni uzivatele v B2B se neprovede refresh seznamu uzivatelu
 • VPC-3036 Ve formuláři založení nového zákazníka je nastaven focus na pole Název a lze hned začít psát bez nutnosti klinutí myší na toto pole8.3.2 (2019-06-27)

New features

 • VPC-3070 Průvodce rychlé konfigurace videokonference umožňuje nastavit příznak admin vybranému nově zakládanému uživateli, aby si tento mohl zakládat další uživatele přes administraci
 • VPC-3083 Při kliknutí na Nová místnost je výběr typu místnosti formou dlaždice

Bug fixes

 • VPC-2867 Pokud zákazník nemá ústřednu, je pro založení nového uživatele k dispozici jen dlaždice uživatel typ VIDEO
 • VPC-3099 Odeslání formuláře Nová pevná linka - přenos čísla končí chybou child "generalParameters" fails
 • VPC-3112 Zrušeno tlačítko Dobití kreditu v modulu Virtualni fax, nelze v prepaid režimu provozovat

 • VPC-2117 Refaktoring sekci Objednávky v dashboardu v modulu Virtualni fax

 • VPC-3103 Refaktoring sekce Převod v modulu Pevná linka

 • VPC-3106 Refaktoring formular detail/novy v modulu Pevná linka

 • VPC-3107 Refaktoring sekci Výpisy dashboardu Virtualni fax

 • VPC-3108 Refaktoring dashboard modulu Virtualni fax

 • VPC-3109 Refaktoring sekci Převod v modulu Virtualni fax

 • VPC-3110 Refaktoring sekci Zruseni v modulu Virtualni fax

 • VPC-3112 Zrušeno tlačítko Dobití kreditu v modulu Virtualni fax
 • VPC-3121 Refaktoring formular integrace Sugar CRM
 • VPC-3122 Refaktoring formular integrace MS-CRM
 • VPC-3123 Refaktoring formular integrace 1CLICK CRM
 • VPC-3124 Refaktoring formular integrace REQUESTOR
 • VPC-3125 Refaktoring formular integrace VOIPEX KONTAKTY
 • VPC-3179 Refaktoring formular integrace PBX
 • REQ-078078 Pri zpracovani fulltextu odstranit mezeru na zacatku a na konci
 • VPC-3213 Při založení nového faxu se vždy zobrazuje, že nejsou volná čísla, i když jsou.
 • INC-001439 Nulove soucty trzeb a nakladu v Analyza SIP konektoru
 • INC-000855 Problem portace
 • INC-000874 Změna zákazníka u čísla virtuálního faxu končí chybou
 • INC-001462 Informace o odeslání objednávky
 • INC-001454 Nefunguje složený filtr nad tabulkami ani složený filtr ve Fulltextovém vyhledávání
 • INC-001447 Data v dashboardu mobilu se zobrazuji v kB misto MB
 • INC-001465 Problem s aktivací nového čísla a přiřazení ICCID
 • INC-001449 Export Analýzy SIP konektorů exportuje nazvy sloupců bez dat
 • INC-001466 Nefunguje tlacitko OBNOVIT DATA
 • INC-001495 Nelze zapnout hlasový roaming
 • INC-001493 Nezobrazuje se objednávka s akcí "odložená aktivace dat"

8.3.1 (2019-06-13)

New features


Bug fixes

 • VPC-2116 refaktoring detail čísla modulu Mobil
 • VPC-3023 refaktoring funkce OBNOVIT DATA modulu Mobil
 • VPC-3026 refaktoring funkce ZRUŠIT OMEZENÍ ČÍSLA modulu Mobil
 • VPC-3027 refaktoring funkce BLOKACE/ODBLOKOVÁNÍ čísla modul Mobil
 • VPC-3028 refaktoring funkce PŘEVOD čísla modulu Mobil
 • VPC-3029 refaktoring funkce ZRUŠENÍ čísla modulu Mobil
 • VPC-3024 refaktoring funkce ZMĚNA SIM modulu Mobil
 • VPC-3025 refaktoring funkce DOPLNĚNÍ KREDITU a HISTORIE DOBÍJENÍ
 • VPC-2115 refaktoring sekce Objednávky dashboardu Pevná linka
 • VPC-3100 refaktoring sekce Výpisy dashboardu Pevná linka
 • VPC-3101 refaktoring dashboardu modulu Pevná linka
 • VPC-3102 refaktoring funkce dobí­jení­ a historie kreditu modulu Pevná linka
 • VPC-3104refaktoring funkce ZRUŠENÍ čísla modulu Pevná linka
 • VPC-3105 refaktoring funkce log ústředny a log služby v modulu Pevná linka
 • VPC-3032 lze změnit název videokonektoru
 • VPC-3017 nelze najít providera podle telefonního čísla služby
 • VPC-3021 v evidenci čísel SIP konektoru opravneno deaktivovat čísla
 • VPC-3114 Omezit přidání­ nových služeb pro roli podpora a fakturace
 • INC-001362 chyba "invalid date" u délky hovoru
 • INC-001389 Nelze založit portaci do Karlovarského kraje
 • INC-001265 Nelze vypnout u mobilniho čísla volbu LTE
 • REQ-076854 Problém se zobrazením­ detailu mobilního čísla
 • REQ-077591 chybné zobrazení­ zbývající­ch dat

8.3.0 (2019-05-30)

New features

 • uživateli komunikační licence lze zapnout modul Editor kontaktů v komunikátoru jen pokud má zákazník aktivní službu VOIPEX kontakty
 • v neaktivních dlaždicích seznamu služeb se po kliknutí na "Chci to prodávat" otevře okno nového mailu Outlooku s předvyplněnými texty 

Bug fixes

 • refaktoring dashboardu služby Mobilní číslo
 • v tabulkách lze myší označit text a zkopírovat ho do clipboardu
 • při pokusu založit zákazníka s kolizním loginem jiného zákazníka je zobrazeno chybové hlášení


8.2.4 (2019-05-16)

New features

 • v dashboardu zákazníka jsou ikony PLUS, které vedou ihned na formulář pro zřízení nové Služby, Uživatele nebo Místnosti
 • při založení privátní týmové místnosti lze ihned vybrat uživatele, kteří mají být navzájem viditelní v této místnosti
 • pro interní testování v IPEXu nasazen modul Rychlé realizace produktu Videokonference

Bug fixes

 • refaktoring sekce Aktivace a portace a sekce Převod v modulu SIP konektoru
 • refaktoring sekcí Vyúčtování a Objednávky v modulu Mobilní čísla
 • refaktoring modulu Podpora
 • oprava vyhledávání v modulu nepřidělených SIM
 • oprava zobrazení čísla verze B2B po najetí myši na logo v přihlašovacím formuláři

8.2.3 (2019-05-13)

New features

 • Tlačítko Nová služba zobrazí seznam všech služeb formou dlaždice s popisem každé služby
 • Pokud nemá provider nasmlouván prodej některé služby, je dlaždice zobrazena jako neaktivní a lze požádat o rozšíření portfolia prodávaných služeb

Bug fixes

 • v detailu služby Virtuální fax se v některých případech nenačte informace o stavu služby
 • refaktoring detailu nastavení, přidání nových čísel a zrušení služby v modulu SIP konektor 

8.2.2 (2019-04-23)

Bug fixes

 • refaktoring dashboardu, seznamu čísel a vyúčtování modulu SIP konektor

8.2.1 (2019-04-04)

New features

 • uživateli komunikační licence může provider přidělit roli Admin a tím mu povolit administraci komunikačních licencí z jeho komunikátoru. Uživatelé s tímto oprávněním jsou v seznamu uživatelů zobrazení s příznakem této role.
 • do nastavení konektoru Integrace Requestor byla přidána možnost definice vazby polí Requestoru do proměnných pro IVR

Bug fixes

 • refaktoring modulu všech sekcí Nastavení providera
 • nastavení odchozích profilů v evidenci čísel SIP konektoru

8.2.0 (2019-03-21)

New features

 • při aktivaci nové služby Komunikační licence (uživatel) je výběr typu licence realizován formou dlaždic s popisem jednotlivých typů a ceníkové ceny
 • ve výpisu Komunikačních licencí zákazníka (uživatelé) je zobrazována ceníková cena
 • při aktivaci/editaci konektoru Requestor lze definovat klíče pro využití v IVR aplikaci ústředny

Bug fixes

 • při portacích se nezapíše poznámka
 • nefunguje správně sortování sloupců v evidenci Komunikačních licencí
 • refaktoring modulů Statistiky a dashboardu Nastavení providera


8.1.8 (2019-02-27)

Bug fixes

 • při aktivaci virtuálního faxu je zobrazena možnost výběru režimu postpaid
 • při zakládání nového uživatele s příjmením nebo jménem <3 znaky je zobrazena chyba

8.1.7 (2019-02-14)

Bug fixes

 • vyřešeny závislosti css a obrazků na mimoprodukčním prostředí
 • filtr na výběr období ve výpisu vyúčtování zobrazoval špatné datumy u jednotlivých měsíců
 • rozšířen formulář integrace 1CLICK o chybějící klíče pro konfiguraci konektoru
 • opraveno aby nezmizel červený proužek se zobrazenou chybou po 2 sec 

8.1.6 (2019-01-23)

Bug fixes

 • opraveno stahování logů ústředny pro službu Pevná linka
 • opraveno nastavování uživatelů v místnostech

8.1.5 (2019-01-17)

Bug fixes

 • kliknuti na "Nový zákazník" v dashboardu providera skončí hlášením "This page isn't available"

8.1.4 (2019-01-16)

Bug fixes

 • fulltext vyhledávání zobrazí i SIP konektor pokud je hledané telefonní číslo v něm obsaženo
 • v dashboardu zákazníka kliknutím na "Konektory" jsou vypsány jen služby "SIP konektor"
 • v dashboardech providera a zákazníka v dlaždici Objednávky je upřesněn text, že je zobrazen počet objednávek se stavem "V realizaci". Kliknutím na dlaždici jsou zobrazeny objednávky v tomto stavu, tedy počet zobrazených objednávek by měl odpovídat číslu zobrazenému v dlaždici
 • v detailu objednávky portace mobilního čísla je opět dostupné tlačítko Storno
 • opraven proklik na detail Pevné linky
 • v detailu Pevné linky je opravena možnost zrušit periodické dobíjení kreditu zadáním 0
 • ve formulari objednání/editace SIP konektoru opravena kontrola sily hesla
 • formulář detailu uživatele B2B (přístup do portálu) nedovolí zadat změnu loginu při editaci

8.1.3 (2019-01-04)

Bug fixes

 • export dat vyúčtování hovorného do CSV nezobrazoval vyúčtování pro všechna čísla zákazníka

8.1.2 (2018-12-19)

Bug fixes

 • Přehled SIM karet ve Statistikach B2B vracel Chyba při nahravani dat
 • Klik na objednávky a pak na nastavení providera odkazovalo na neexistující link
 • Klik v tabulce statistika - analýza zisku na sloupec zisk provedl špatné setřízení hodnot
 • Proklik ze seznamu služeb do nastavení služby
 • Při aktivaci nového mobilního čísla byla hlášena chyba
 • V dashboardu zákazníka se nesprávně zobrazoval widget s hovorným
 • Export dat nyní jako oddělovač v CSV souboru používá středník (jako tomu bylo dříve)

8.1.1 (2018-11-30)

Bug fixes

 • přidáno tlačítko na znovu vyvolání tisku podkladu vyúčtování
 • proklik na detail podkladu vyúčtování pro konkrétního zákazníka vypisuje korektně jen údaje daného zákazníka

8.1.0 (2018-11-21)

New features

 • sekce Služby přepsána do novější technologie
 • sekce Vyúčtování přepsána do novější technologie
 • fulltext vyhledávání přepsáno do novější technologie. Nyní opět vyhledává i v zákaznících a políčko pro zadání hledaného textu je dostupné i při zobrazení jiné sekce
 • v detailu konfigurace služby PBX4 přidáno tlačítko na proklik do sekce administrace čísel (zatím dostupné jen pro interní pilotní provoz v IPEXu)

Bug fixes

 • řazení v seznamu objednávek podle času vytvoření nebo změny stavu objednávky
 • proklik na seznam služeb z tabulky seznamu zákazníku
 • proklik na analýzu zisku z modulu Statistiky zobrazoval This page isn't available
 • na některých obrazovkách nebyl správně zobrazen title v okně prohlížeče
 • dashboard zákazníka byl zobrazen o 1/3 menší než šířka obrazovky, nyní se zobrazí na plnou šířku
 • při přihlašování probliknul nápis This page isn't available
 • při aktivaci čísla v SIP konektoru v režimu fax hlásilo chybu s chybějícím customerId